Ergonomické hodnocení

Ergonomie práce je jedním z klíčových prvků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Správně připravené pracoviště by mělo být ergonomické, tedy navržené tak, aby výkon objednaných činností byl snazší, rychlejší a zároveň nezpůsoboval zvýšené riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání, splňuje požadavky ergonomie. K tomuto účelu se používají následující metody:

  • KIM - Key Item Method - metoda klíčových indikátorů pro ruční zvedání
  • REBA - Rapid Entire Body Assessment - rychlé celkové posouzení držení těla při práci
  • OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - metoda analýzy statického zatížení

Tyto metody umožňují komplexní prohlídku pracoviště pro kontrolu jeho ergonomie. Berou v úvahu faktory jako:

  • fyzická zátěž
  • duševní stres
  • antropometrie pracoviště
  • pracovní prostředí z hlediska hlukových, hygienických, vibračních a mikroklimatických norem
  • uspořádání řídicích a monitorovacích systémů
  • a další v závislosti na pracovišti

Analýza všech těchto faktorů umožňuje stanovit aktuální ergonomické hodnocení pracoviště a naznačuje cesty ke zlepšení, pokud jsou doporučeny. Po provedení ergonomického posouzení obdrží klient dopis s analýzou, posouzením a doporučeními.

Pracovní posudky provádíme po celém Polsku, dojíždíme za klienty. Srdečně Vás zveme využívat naše služby!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: