Využití teleskopických nakladačů v různých průmyslových odvětvích

vysokozdvižný vozík se zdvihemTeleskopické manipulátory neboli vysokozdvižné vozíky jsou moderní vozidla, která mají velmi široké pracovní . Díky svým schopnostem se mohou vyvinout v nejrůznější funkční vozidla a najít uplatnění při různých stavebních a dalších pracích. Vyzývám vás, abyste si článek přečetli a seznámili se s jejich používáním.

Co je to teleskopický nakladač?

Teleskopický nakladač je manipulační zařízení. Pro použití takového stroje je nutné mít příslušná oprávnění vydaná Úřadem pro technickou inspekci. Stroj se skládá z kolového podvozku s variabilním výložníkem. Nakladač je vybaven vyměnitelnými přídavnými zařízeními, která zajišťují funkčnost stroje. Díky tomu můžeme nakladač přeměnit mimo jiné na vlek, traktor a vysokozdvižný vozík. To znamená, že má mnohostranné využití v různých oblastech stavebnictví, zemědělství i mimo něj.

Nejoblíbenější příslušenství:

  • Lžíce,
  • gripper,
  • koš pro cestující,
  • sekačka,
  • pluh.

Teleskopické manipulátory se dělí do dvou kategorií:

Vedoucí - mají výložník na pravé straně a kabina a rameno obsluhy jsou v klidu, což zabraňuje horizontálnímu pohybu. Mají vysokou nosnost až 20 tun, takže se obvykle používají k manipulaci a zvedání těžkých břemen.

Rotující - jsou založeny na otočném stole, který v tomto případě umožňuje horizontální pohyb. Kabina a rameno obsluhy se mohou plně otáčet. Výhodou těchto strojů je, že mohou zvedat břemena až do výšky více než 30 metrů.

Aplikace

stroj při práci na staveništi

Stavebnictví - teleskopický nakladač se nejčastěji používá ve stavebnictví. Díky své vysoké nosnosti může snadno přemisťovat těžké konstrukce a stavební materiály. Kromě toho nemá problém pracovat v obtížném a rozkopaném terénu.

Zemědělství - S vhodným přídavným zařízením můžeme nakladač efektivně přeměnit na secí stroj a také přepravovat krmivo pro zvířata. Teleskopické nakladače lze při zemědělské činnosti použít k přepravě plodin z pole a k jejich uskladnění.

Lesnictví - pomocí drapáků je teleskopický nakladač ideální pro nakládání a vykládání pokácených stromů. Stroj nám pomůže zvedat a přepravovat těžké kmeny a desky. Na tomto principu pracují pily všech druhů.

Teleskopické manipulátory jsou stále častěji voleny pro svou funkčnost. Stroj můžeme velmi rychle přeměnit na drapák nebo výtah. Stroj se osvědčí v různých oblastech práce, jejich využití je téměř neomezené. Proto se stále častěji rozhodujeme pro teleskopické nakladače.

Lze teleskopický nakladač přestavět na rypadlo?

Ano, díky výměnným přídavným zařízením můžeme nakladač snadno přeměnit na rypadlo a další zařízení. 

Je teleskopický nakladač vhodný pro práci ve výškách?

Ano, teleskopický nakladač lze přestavět na výtah, takže můžeme přepravovat náklad i osoby do požadované výšky.