Co jsou to závěsy - vlastnosti

Závěs se nazývá zařízení jeřábu nebo mostového jeřábu. Používá se k činnostem, jako jsou: 

 • pozastavení, 
 • podporu, 
 • nosnost. 
Závěsy na staveništi

Existují různé typy závěsů, z nichž nejběžnější jsou: 

 • závěsy v podobě řetězu, 
 • závěsy z ocelových lan, 
 • uchopovací popruhy, 
 • hákové závěsy, 
 • syntetické závěsy. 

Proces kontroly závěsu 

V zájmu zachování bezpečnosti prováděných prací je povinností uživatele provádět pravidelné denní kontroly. Další výhodou provádění tohoto typu kontrol je prodloužení životnosti stroje, protože je pak snadné vyloučit případné závady. To zase šetří peníze, které by bylo nutné vynaložit na opravy. Při běžné kontrole se zjišťují závady, jako např: 

 • zrezivělé součásti, 
 • mechanismus praskne, 
 • zkreslení jednotlivých prvků. 

Existuje několik základních typů kontrolních mechanismů: 

 • první kontrola, kterou je třeba provést před použitím zařízení, 
 • kontrola před každým použitím, 
 • pravidelné kontroly prováděné jednou za určitou dobu. 

Dodržování těchto kontrol nám pomůže udržet naše pracoviště v bezpečí a dlouhodobě používat naše závěsy v bezporuchovém stavu. Ne každý je však oprávněn tyto kontroly provádět, protože jsou k tomu zapotřebí speciální znalosti a kvalifikace. Tuto způsobilost lze získat absolvováním specializovaného kurzu o závěsech. Velmi často takovou prohlídku provádí osoba, která pracuje jako hákový manipulant v určitém týmu. Technické prohlídky musí být prováděny oprávněnými osobami nejméně jednou za 12 měsíců. Provádění takových kontrol je velkou zodpovědností, protože v rukou inspektora je zajištění bezpečnosti na staveništi stavebních práv. 

Správně provedená kontrola 

Pro správné posouzení saní je důležité zaměřit se na tyto aspekty: 

 • ověření technického stavu zařízení, 
 • podrobení zařízení všem zkouškám odolnosti, 
 • hodnocení zařízení z hlediska vzhledu, 
 • výměna vadných součástí a potvrzení této skutečnosti prohlášením, 
 • sepsání všech výsledků kontrol do zvláštního dokumentu o pozastavení. 

Jakmile dokončíme proces kontroly zařízení, musí být řádně legalizováno. Tento proces zahrnuje vydání příslušných prohlášení potvrzujících, že je závěs v řádném provozním stavu a připraven k použití pracovníky. Pro správné posouzení technického stavu závěsu je důležité zaměřit se na zjištění nepříjemností, jako jsou: 

 • změna barvy, 
 • praskliny v součástech, 
 • poškození, 
 • deformace dílů. 

Po této vizuální kontrole se stroj podrobí zátěžovým zkouškám. Pokud jsou bez jakýchkoli stížností, je možné udělit kladné hodnocení, které opravňuje k použití praku v pracích. 

Provedení kontroly závěsu zaměstnancem

Proč je to tak důležité? 

Na místech, jako je staveniště, je bezpečnost na prvním místě. To s sebou přináší nutnost provádět kontroly a evidovat všechna zařízení, která jsou způsobilá k použití. Nedodržení tohoto požadavku může vést k tragédii, kdy je ohroženo zdraví nebo životy pracovníků. Pokud se plánujete rozvíjet v oblasti provádění prací na závěsech, zvažte odpovídající školení, které vás připraví na obsluhu, kontrolu a evidenci tohoto zařízení.