NEBEZPEČNÉ POŠKOZENÍ

Nepředvídané poškození UTB, v jehož důsledku není UTB způsobilý k provozu nebo jeho další provoz představuje ohrožení lidského života nebo zdraví, majetku nebo životního prostředí.

 »