Opravy jeřábů HDS

Czym są żurawie?

Żurawie HDS zaliczamy do grupy dźwignic. Żurawie HDS są wykorzystywane do rozładunku i załadunku różnego rodzaju towarów.Wykorzystuje się je niemal w każdej branży jak, np. transport, budownictwo czy sektor usługowy.  Dzięki ich kompaktowej budowie możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca, co odróżnia żurwaie HDS od pozostałych dźwigów.  

Aby urządzenia dobrze funkcjonowały, były wydajne oraz przede wszytskim bezpieczne podczas ich użytkowania, należy przeprowadzań regularne ich konserwacje.  

zaměstnanec jeřábu HDS

Kto może obsługiwać żurawie HDS? 

Aby obsługiwać żurawie HDS, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień UDT. W celu ich zdobycia należy ukończyć specjalistyczny kurs. Konserwatorem hydraulicznych dźwigów samochodowych może zostać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.  

Badania, jakim podlegają dźwigi HDS 

Jeřáby HDS podléhají třem typům zkoušek. Jedná se o: 

 • Badania okresowe – cykliczne badania przeprowadzane w terminach, które wyznacza producent, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Ich celem jest sprawdzenie czy zalecenia z poprzedniego badania zostały zrealizowane oraz czy podczas użytkowania urządzenia nie powstały nowe uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyny.  
 • Badania doraźne eksploatacyjne Jedná se o vyšetření, která se provádějí v případě potřeby. Jejich rozsah je dán potřebou a okolnostmi, za kterých jsou prováděny.  
 • Ad hoc vyšetření po nehodě a po havárii przeprowadza się je po wystąpieniu awarii bądź wypadku podczas eksploatacji żurawia HDS. Ich celem jest określenie stanu technicznego maszyny oraz przyczyny wystąpienia awarii.  

Jak často se provádí údržba HDS? 

Údržba hydraulických autojeřábů musí být prováděna v termínech uvedených v návodu k obsluze stroje. Podle jeho ustanovení je technik údržby povinen zkontrolovat technický stav hnacích mechanismů, zvedacích článků s jejich přídavnými zařízeními a brzdových systémů.  

żuraw hds na budowie

Důležité je také zkontrolovat funkčnost ovládacích, signalizačních a světelných zařízení, jakož i bezpečnostních prvků a omezovačů pohybu. Jednou ročně je vhodné zkontrolovat nosnou konstrukci a protipožární zařízení.  

Pravidelnou údržbou můžeme rychle odstranit závady a poruchy jeřábů.  

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS? 

Zagrożenie eksploatacyjne podczas użytkowania żurawi HDS spowodowane jest uszkodzeniami układu hydraulicznego, w szczególności, wyciekiem płynu hydraulicznego. Wyciek płynu, jak również luzy występujące na elementach roboczych urządzenia, najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia urządzenia lub jego nieprawidłową konserwacją.  

Mezi oblíbené závady jeřábů HDS patří také poškození konstrukce jeřábu, porucha ovládacích prvků nebo mechanismů, které jsou zodpovědné za uchopení přemísťovaného břemene. Nehody a poruchy mohou být způsobeny přetížením jeřábu, prací na nestabilním podkladu nebo nesprávnou stabilizací hydraulického autojeřábu. 

Co zrobić w razie usterki urządzenia? 

W razie wystąpienia usterki, awarii bądź nieszczęśliwego wypadku podczas pracy żurawia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Trzeba również przeprowadzić badanie poawaryjne lub powypadkowe. Po pozytywnym przejściu badania, maszyna może być ponownie użytkowana.  

Údržba jeřábů 

Przeglądy konserwacyjne dźwigów to szereg czynności przeprowadzanych, aby jak najwcześniej wykryć usterkę, nieprawidłowości w działaniu oraz zapewnić ich prawidłowe, jak i bezpieczne, użytkowanie. Pozwala nam to również w uniknięciu przestojów w pracy.  

opravy jeřábů HDS

Při údržbových prohlídkách se kontrolují: 

 • Stan techniczny napędu; 
 • Cięgna nośne;  
 • Układ hamulcowy;  
 • Działanie ograniczników ruchowych oraz innych elementów bezpieczeństwa;  
 • Poprawność działania sygnalizacji oraz oświetlenia; 
 • Poprawność obsługi żurawi; 

Vystupují také: 

 • Ocena stanu technicznego urządzenia;  
 • Naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone;  
 • Oczyszczanie elementów maszyny; 
 • Czynności nastawcze.