Metody svařování a techniky spojování materiálů.

Proč používáme techniku svařování? Svařování je proces, při kterém spojujeme kovy nebo termoplasty tavením, teplem nebo trvalým spojováním tavitelných materiálů, z nichž nejčastěji se používají: dráty, tyče, elektrody a plasty.

Svařování nachází své uplatnění v různých průmyslových odvětvích, neboť nahrazuje nevzhledné šrouby nebo špatně držící nýty. Oproti výše uvedenému umožňuje výrobu velmi přesných, odolných a efektivních forem spojovacích prvků, a proto je po specialistech v daném oboru velká poptávka.

Dodavatelem této profese je svářeč, který se, jak název napovídá, zabývá svařováním nebo ořezáváním prvků kovových konstrukcí. V průmyslu najde své uplatnění jako zámečník, mechanik, montážník, ale i v řemeslných závodech, na stavbách, v kovovýrobách a dokonce i v těžebních industrializacích.

Existuje mnoho možností pro svařování, včetně elektrického, laserového, ukončovacího, hybridního, plynového a kombinací různých metod.

  • Plynové svařování se používá pro všechny druhy oceli a neželezných kovů. Spočívá v tavení konců kovů zahříváním acetylenu v atmosféře přiváděného kyslíku plamenem.
  • Metoda povlakovaného elektronového svařování se používá pro všechny nelegované, nízkolegované a vysoce legované oceli, ocelolitinu, litinu a neželezné kovy. Tato metoda je založena na tavení kovů v místě jejich spojení pomocí elektrického oblouku vznikajícího mezi obrobkem a obalenou elektrodou. Pro obloukové svařování se používá střídavý nebo stejnosměrný proud.
  • Metoda svařování tavnou elektrodou v aktivním plynovém štítu se používá při svařování nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí. MAG (Metal Active Gas) je proces obloukového svařování stavnou elektrodou v ochranném štítu chemicky aktivních plynných směsí nebo plynů. Tavná elektroda je plněný nebo plný drát, který také funguje jako pojivo. V procesech svařování MAG se jako ochranné plyny používají směsi plynů nebo oxid uhličitý.
  • Obloukové svařování v inertním plynu stavnou elektrodou se používá při svařování neželezných kovů. Metoda MIG (Metal Inert Gas) se provádí obloukovým svařováním stavnou elektrodou ve formě plného drátu v ochranném krytu inertního plynu. Stejně jako u metody MAG působí drát také jako pojivo. Při svařování MIG se používají vzácné ochranné plyny.
  • Svařování netavící se elektrodou v ochranném krytu inertního plynu se používá pro spojování nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí a také neželezných kovů. Metoda TIG není příliš ekonomická, ale poskytuje vysokou přesnost a kvalitu spoje. TIG je technika obloukového svařování s použitím netavitelné elektrody v ochranném krytu inertního plynu. Plyny používané k pokrytí oblasti svařování u metody TIG jsou: helium, argon nebo jejich směs.