Inspektor BOZP

Osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou inspektoři BOZP. Úkolem osoby pracující na takové pozici je vykonávat všechny potřebné činnosti k zajištění optimální úrovně BOZP na pracovišti.
Mezi úkoly inspektora patří mimo jiné:
  • provádění auditů
  • koordinace správnosti pravidel BOZP
  • neustálý dohled
  • vedení počátečního a pravidelného školení
  • příprava dokumentace, například analýz pracovní riziko
  • vedení pohavarijního řízení
  • implementace servisních doporučení
  • a další činnosti pod vedením

Inspektory BOZP mohou být osoby s odpovídajícím vzděláním a odbornou praxí. Aby se člověk mohl stát inspektorem, musí absolvovat minimálně technickou školu v příslušném oboru nebo vysokoškolské studium ve specializaci opravňující k udělení titulu.

  • inspektor - ukončené střední odborné učiliště v oboru
  • vrchní inspektor - ukončené střední odborné učiliště v oboru a 3 roky praxe na pracovišti nebo ukončené vyšší či postgraduální studium

V současné době firmy nemusejí zaměstnávat vlastní specialisty v oblasti BOZP. Můžete využít externích služeb poskytovaných společnostmi působícími v oboru. Při jejich výběru se vyplatí věnovat pozornost právům, která máte. V případě pracovišť zaměstnávajících minimálně 100 osob je nutné jmenovat službu BOZP. Za provádění těchto činností odpovídá i autorizovaná osoba BOZP. Požadavky se mohou lišit také v případě zvláštních nebezpečí na pracovišti.

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: