Požární ochrana - požadavky

Nejdůležitější recepty OHEŇ jsou obsaženy v zákoně o požární ochraně ze dne 24.8.1991. (Sbírka zákonů z roku 1991, č. 81, položka 351, ve znění pozdějších předpisů). Ukládají zaměstnavateli vykonávat činnosti související s požární ochranou.Správci nebo vlastníci budov, zařízení nebo pozemků, jakož i jejich uživatelé jsou v souladu s platnými právními předpisy povinni:

  • dodržování technologických, konstrukčních a instalačních požadavků v oblasti požární ochrany
  • zásobování zařízení příslušným hasičským a záchranným vybavením v závislosti na požadavcích v tomto ohledu
  • provádění systematických oprav a údržby hasičské a vyprošťovací techniky za účelem předcházení jejich poruchám
  • definování postupu evakuace a postupů v případě záchranné akce
  • seznámit zaměstnance s platnými požárními předpisy
  • určení zaměstnance odpovědného za provádění předpisů o požární ochraně

V případě nedodržení předpisů o požární ochraně mohou hrozit sankce. K provádění kontrol jsou jmenováni specialisté s oprávněním uděleným státním hasičským sborem.

Implementace požárních předpisů ve firmách je jednodušší, když využijete služeb externích firem. Mohou se postarat o odborná školení zaměstnanců a realizaci dalších činností - příprava dokumentace včetně požárně bezpečnostních pokynů, příprava staveb k přejímce a další. Takové služby můžete využít v našem SPA centru!

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: