FARLIG SKADE

Uforudsete skader på UTB, som følge af, at UTB ikke er egnet til drift eller dens videre drift udgør en trussel mod menneskers liv eller sundhed, ejendom eller miljøet.

 »