Hvad er slynger - egenskaber

En slynge kaldes en anordning i en kran eller en kran. Det bruges til aktiviteter som f.eks: 

 • suspension, 
 • støtte, 
 • bærende. 
Stropper på byggepladsen

Der findes forskellige typer slynger, hvoraf de mest almindelige er: 

 • slynger i form af kæde, 
 • slynger lavet af stålkabler, 
 • gribende slynger, 
 • krogslynger, 
 • syntetiske slynger. 

Inspektion af slynger 

For at opretholde sikkerheden i det arbejde, der udføres, er det brugerens ansvar at udføre regelmæssige daglige kontroller. En yderligere fordel ved at udføre denne type inspektion er, at det forlænger maskinens levetid, da det så er nemt at udelukke mulige fejl. Det sparer igen penge, som ellers skulle have været brugt på reparationer. Under et rutineeftersyn kan man finde fejl som f.eks: 

 • rustne komponenter, 
 • mekanismen bryder sammen, 
 • forvrængning af de enkelte elementer. 

Der findes flere grundlæggende typer af kontrolforanstaltninger, og disse er: 

 • den første kontrol, der skal foretages, før udstyret tages i brug, 
 • at der foretages en kontrol før hver brug, 
 • periodiske inspektioner, der udføres efter et vist tidsrum. 

Hvis vi overholder disse inspektioner, vil det hjælpe os med at holde vores arbejdsplads sikker og bruge vores stropper i problemfri stand i lang tid. Det er dog ikke alle, der er autoriserede til at udføre disse inspektioner, da det kræver specialviden og kvalifikationer. En sådan kompetence kan erhverves ved at deltage i et specialiseret kursus om stropper. Meget ofte udføres en sådan inspektion af en person, der arbejder som kroghåndterer i et bestemt team. Tekniske inspektioner skal udføres af autoriserede personer mindst en gang hver 12. måned. At udføre sådanne inspektioner er et stort ansvar, da det er op til inspektøren at sikre sikkerheden på byggepladsen. 

Korrekt udførte kontrol 

For at anmelde slæder korrekt er det vigtigt at fokusere på aspekter som: 

 • kontrol af udstyrets tekniske tilstand, 
 • at udstyret underkastes alle holdbarhedsprøver, 
 • vurdering af anordningen med hensyn til udseende, 
 • udskiftning af defekte komponenter og bekræftelse heraf med en erklæring herom, 
 • at alle resultaterne af inspektionerne skrives op i et særligt dokument om suspensioner. 

Når vi har afsluttet inspektionen af udstyret, skal det lovliggøres behørigt. Denne proces omfatter udstedelse af de relevante erklæringer, der bekræfter, at slyngen er i korrekt funktionsdygtig og klar til brug for arbejdstagerne. For at kunne vurdere slyngens tekniske tilstand korrekt er det vigtigt at fokusere på at opdage ulemper som f.eks: 

 • misfarvning, 
 • revner i komponenterne, 
 • skader, 
 • deformation af dele. 

Efter denne visuelle inspektion underkastes maskinen belastningsprøver. Hvis disse kører uden klager, kan der gives en positiv bedømmelse, hvilket kvalificerer slyngen til brug på værket. 

Udførelse af en slyngekontrol af en ansat

Hvorfor er det så vigtigt? 

På steder som byggepladser er sikkerhed altafgørende. Det medfører et behov for at vedligeholde inspektioner og registrere alt udstyr, der er egnet til brug. Hvis papirarbejdet ikke overholdes, kan det føre til tragedier, hvor arbejdernes helbred eller liv bringes i fare. Hvis du planlægger at udvikle dig til at udføre arbejde med slynger, skal du overveje passende træning for at forberede dig på at betjene, inspicere og registrere dette udstyr.