Stilladsfitter - hvad gør den?

Arbejdet som professionel stilladsmand er yderst ansvarsfuldt. Det kræver præcision, nøjagtighed, rumlig fantasi, men også viden om teknisk viden. Stilladsarbejde er ikke et let job, men det er muligt, hvis du har gennemført et særligt kursus og erhvervet et certifikat. Kurset omfatter både den teoretiske og praktiske del. Vi har specialiseret os i tekniske kurser i årevis, og vores kvalificerede instruktører og undervisere formidler viden om, hvordan man udfører stilladsarbejderens opgaver og hvordan man gør det sikkert til vores kursister.

Stillads på byggepladsen med arbejdere

Vil du gerne vide mere? Et udvalg af oplysninger om en montørs arbejde

Stilladsmontører er arbejdstagere, der har gennemgået en specialuddannelse og har erfaring med opsætning af stilladser. De er ansvarlige for opsætning og vedligeholdelse af stilladser. Kun autoriserede stilladsførere kan opføre disse konstruktioner sikkert. Det er i den forbindelse vigtigt at tage hensyn til stilladstypen og dens stabilitet samt sikkerheden for personer i nærheden af stilladset. Stilladser er afgørende for byggebranchen, men det er ikke den eneste branche, hvor stilladser spiller en stor rolle. De anvendes til både små og store byggeopgaver - opførelse af enfamilie- og flerfamiliehuse, kontorbygninger, haller og lagerbygninger. De er uundværlige for renoverings-, reparations- eller installationshold, bygningsisolering, facaderenovering eller tagrenovering og solcelleanlæg. De anvendes også i vid udstrækning inden for event-, scene-, underholdnings- og rengøringssektoren, f.eks. til vinduespudsning og vedligeholdelse af høje bygninger. Hvis du bliver stilladsarbejder, vil du blive involveret i aktiviteter som opsætning og fastgørelse af stilladser, sikkerhedskontrol og nedtagning af konstruktioner. Stilladser er nødvendige til arbejde i nye arkitektoniske strukturer under opførelse, samt til maling og alle former for arbejde i højden. En dygtig stilladsarbejder kan arbejde som en del af et team for at opbygge et stabilt, godt forankret stillads, der kan holde i uger, måneder eller år, afhængigt af opgaven.

Uden stilladser er det næsten umuligt at udføre bygge- og renoveringsarbejde. Med stilladser er det meget nemmere og sikrere at arbejde i højden. Hvilke typer arbejde udføres på stilladser? Det drejer sig bl.a. om arbejde som:

  • Maleri
  • Pudsere
  • Isolering
  • Tagdækning

Hvad er montørens ansvar?

Montering af stilladser af montageholdetAssembler:

  • opsætter stilladser i overensstemmelse med forskrifterne
  • Inspicerer stilladskomponenter før samling
  • Holder sundhed og sikkerhed regler krav til faldsikring under opsætning/nedtagning af stilladser og faldsikring under opsætning/nedtagning af stilladser

Husk, at stilladser kan falde sammen! Hvis du sikrer dig, at den er stabil og ikke overbelastet, kan du beskytte dig mod ulykker. Inspicer altid stilladset, og overhold sundheds- og sikkerhedsreglerne. Der kræves en kyndig og kvalificeret medarbejder til at betjene stilladset i forbindelse med opstilling, nedtagning og vedligeholdelse.

Hvad er rettighederne?

De er af ubegrænset varighed.

Hvilke krav skal man opfylde for at starte på kurset? 

Alle, der ønsker at deltage i kurset i stilladsmontering og -nedtagning, skal være mindst 18 år, have en grundlæggende uddannelse og en lægeerklæring.

Husk dit beskyttelsesudstyr! Seler er også undertiden nødvendige for at beskytte liv og helbred i tilfælde af fald fra højden.