Grundlæggende metoder og typer svejsning

Hvad er svejsning og hvad er svejsning?Allerede i oldtiden var svejsning for mennesker noget spændende og frem for alt interessant. På tidspunktet for dets opdagelse begyndte masseproduktionen af stål, som blev det vigtigste råmateriale til produktion af våben og alle værktøjer. I begyndelsen blev stål svejset i smedebrande. Sammen med den stigende civilisationsudvikling skete der også udvikling i svejseindustrien, nye metoder til sammenføjning, for eksempel lodning brugt i guldsmedearbejde og mange andre, begyndte at blive brugt. Resultatet af fremkomsten af nye metoder var det faktum, at svejsning blev en integreret del af udviklingen af økonomien.

For at undgå fejl, bør der skelnes mellem to udtryk som "svejsning" og "svejsning". Selvom begge begreber har mange fællestræk, viser det sig at være en fejl at identificere dem. Svejsning er en af de teknologisektorer, der muliggør processen med permanent sammenføjning af forskellige typer metaller ved hjælp af legeringer. Hele processen er en koncentreret tilførsel af varme til de steder, hvor samlinger og svejsninger skal placeres.

Svejsning - metoder og typerDe grundlæggende svejseprocesser er: svejsning, svejsning og lodning. Men når det kommer til begrebet svejsning, forstås det som en af flere svejseprocesser, der består i en permanent sammenkobling af elementer lavet af forskellige typer materialer. Sammenføjningsprocessen består i at opvarme elementerne og derefter smelte dem på de steder, hvor de skal forbindes med eller uden brug af et bindemiddel. Varmeforbindelsen under denne proces er normalt svejsebuen, skabt som et resultat af generering af elektricitet fra svejsestrømkilden. Svejsning involverer brugen af forskellige typer specialiseret udstyr, hvis drift kun er mulig med de relevante tilladelser og dokumenter, der attesterer dem.

På grund af forskellige kriterier kan mange svejsemetoder skelnes fra hinanden. Baseret på energikilden skelnes følgende:

  • Svejsegasser - er en af de mest populære svejsemetoder på grund af det faktum, at den fungerer perfekt med alle typer stål og metaller. Gassvejsning bruger metoden til at smelte kanterne af metaller forbundet med en gasflamme.
  • Lasersvejsning - det er en af de nyeste metoder på svejsemarkedet, det giver mulighed for høj effektivitet og giver også mulighed for at kombinere forskellige former for former i forskellige svejsepositioner.
  • Elektronsvejsning - udføres ved brug af en elektronstråle, den omfatter plasma-, atom-, elektroslagge- og termitsvejsning.

Baseret på enhederne skelnes følgende:

  • MIG-svejsning - i denne metode er det vigtigt at have de rette svejsefærdigheder samt evnen til at bruge de passende værktøjer. Svejsning udføres ved brug af en forbrugselektrode, der er afskærmet af en kemisk inert gas.
  • MAG-svejsning - næsten identisk med MIG-svejsning, forskellen er, at denne metode bruger kemiske gasser.
  • MMA-svejsning - den ældste, universelle metode ved hjælp af en belagt elektrode.
  • Nedsænket buesvejsning - en proces til at forbinde metalelementer med en elektrode.
  • TIG-svejsning (wolframelektrode) - svejsning af højeste kvalitet uden sprøjt.