Sundheds- og sikkerhedsuddannelse - hvornår og hvor ofte arbejdsgivere og ledere bør gennemføre den

Inden de begynder at arbejde, skal alle medarbejdere gennemgå et grundkursus i arbejdsmiljø. Den bør gentages med jævne mellemrum, mindst hvert 5. år. Arbejdsgivere og personer med ansvar for de ansatte er også forpligtet til at gennemgå uddannelse i arbejdsmiljø. Personer med ansvar for de ansatte omfatter bl.a. formænd, mestre og afdelingsledere.

Forpligtelsen til at gennemgå uddannelse i arbejdsmiljø er indeholdt i økonomi- og arbejdsministerens forordning af 27. juli 2004 om uddannelse i arbejdsmiljø. I henhold til denne forordning afsluttes hver efteruddannelse med en prøve.

Et sundheds- og sikkerhedskursus for denne gruppe bør tilrettelægges som et kursus, et seminar eller et guidet selvstudium. Den bør gennemføres på grundlag af et detaljeret uddannelsesprogram, der udarbejdes af uddannelsesarrangøren. Der skal anvendes passende undervisningsmidler under uddannelsen. Det drejer sig bl.a. om film, transparenter til visning af information og whiteboards. I form af selvstudium bør kursisterne have materiale til rådighed, som kan hjælpe dem med at tilegne sig emnerne. Det drejer sig f.eks. om lovbestemmelser eller skrifter.

uddannelse i sundhed og sikkerhed for ledere

Lederuddannelsen bør vare mindst 16 lektionstimer. Kursets tematiske omfang er bredt. Emnet for reguleringen af loven om min:

 • Arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser
 • Beskyttelse af unges sundhed
 • Beskyttelse af gravide og ammende kvinders sundhed
 • Forebyggende sundhedspleje
 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

De, der leder medarbejdere, bør øge deres viden om vurdering erhvervsmæssig risikoskadelige, farlige og belastende arbejdsmiljøfaktorer og arbejdsulykker.

Et vigtigt element vil være reglerne for adfærd i tilfælde af nødsituationer, førstehjælp og brand.

Et andet vigtigt element i undervisningen er en grundig diskussion af Artikel 212 i arbejdsloven. Den definerer denne gruppe af arbejdstageres ansvarsområder. Det er også vigtigt at nævne ansvaret for manglende overholdelse af sundheds- og sikkerhedsforpligtelser.

Formål med kurset  

Det er for deltagerne at erhverve viden eller færdigheder inden for:

 • Skabelse af sikre og hygiejniske arbejdsforhold
 • Beskyttelse af arbejdstagerne mod de farer, der er forbundet med deres arbejde.
 • Vurderinger af farer, der kan opstå i arbejdsprocesser
 • Risikovurderinger for farer

Hvem kan tilbyde en sådan uddannelse

Et kursus om sundhed og sikkerhed, der er beregnet til arbejdsgivere og dem, der leder medarbejdere, bør gennemføres af specialiserede organer, der tilbyder uddannelse på dette område. Disse omfatter:

 • Videnskabelige institutioner
 • institutioner for praktisk uddannelse eller efter- og videreuddannelse
 • Videre- og efteruddannelsescentre
 • Forsknings- og udviklingsenheder
 • Foreninger, hvis formål er at udføre aktiviteter i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Online kurser

Når workshoppen finder sted i et onlineformat, er den afsluttende prøve oftest en sundheds- og sikkerhedsprøve. Den består af spørgsmål og svar, der er formuleret på grundlag af det materiale, der er blevet diskuteret under uddannelsen. Det er den hurtigste og mest effektive måde at teste kursisternes viden på. Fordelen er uden tvivl den tid, der går mellem testen og resultatet, som du modtager praktisk talt med det samme.

Onlineprøven om sundhed og sikkerhed kan gentages, indtil du har opnået et bestået resultat. Kurset afsluttes ved at opnå et bestemt antal point i den online sundheds- og sikkerhedsprøve. Efter endt kursus vil hver deltager modtage et tilsvarende certifikat.