Førstehjælp - krav

Arbejdsloven, og mere præcist lov om ændring af lov af 21. november 2008 (lovtidsskrift nr. 223, punkt 1460), art. 2091 definerer kravene til arbejdsgivere inden for førstehjælp. Alle arbejdsgivere er forpligtet til at overholde førstehjælpskravene.

Reglerne forpligter arbejdsgivere til at:

  • skaffe de nødvendige ressourcer til at yde førstehjælp i tilfælde af brand, evakuering eller andre nødsituationer
  • angivelse blandt medarbejderne om den person, der vil være ansvarlig for at levere den
  • sikre kontakten til beredskabet

På arbejdspladsen skal arbejdsgiveren angive den medarbejder, der skal varetage førstehjælpsforanstaltningerne. Til dette formål kan du bruge førstehjælpskursus præmedicinsk, som omfatter teoretisk information og praktiske øvelser. Arbejdsgiveren kan også pålægge alle medarbejdere at blive undervist i førstehjælp. Efter at have gennemført uddannelsen modtager dens deltagere passende certifikater.

Førstehjælpstiltag på arbejdspladsen skal være individuelt tilpasset virksomhedens forretningsprofil samt antallet af ansatte og typen af risici. For at gøre dette kan arbejdsgiveren bruge de rådgivningstjenester, der leveres af specialister. Arbejdsgivere, der ikke overholder bestemmelserne i lovloven og andre førstehjælpsforskrifter, risikerer økonomiske sanktioner.

Enhver, der er interesseret i at bruge denne type service vi inviterer dig hjerteligt at bruge tjenesterne i vores Center!

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: