Brandsikring - krav

De vigtigste opskrifter BRAND er optaget i brandbeskyttelsesloven af 24. august 1991. (Lovtidsskrift af 1991, nr. 81, punkt 351, som ændret). De forpligter arbejdsgivere til at udføre aktiviteter relateret til brandsikring.Ledere eller ejere af bygninger, anlæg eller grunde samt deres brugere er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser forpligtet til at:

  • overholdelse af teknologiske, konstruktions- og installationskrav inden for brandsikring
  • at forsyne anlægget med passende brand- og redningsudstyr afhængigt af kravene i denne forbindelse
  • udføre systematisk reparations- og vedligeholdelsesarbejde på brandsluknings- og redningsudstyr for at forhindre deres fejl
  • fastlæggelse af evakueringsprocedure og -procedurer i tilfælde af en redningsaktion
  • gøre medarbejderne bekendt med gældende brandregler
  • ansættelse af en medarbejder, der er ansvarlig for gennemførelsen af brandsikringsreglerne

Der kan pålægges bøder ved manglende overholdelse af brandsikringsreglerne. Specialister med tilladelser givet af Statens Brandvæsen er udpeget til at udføre inspektioner.

Implementeringen af brandregler i virksomheder er nemmere, når du benytter eksterne virksomheders tjenester. De kan varetage faglig uddannelse af medarbejdere og gennemførelse af øvrige aktiviteter - udarbejdelse af dokumentation, herunder brandsikkerhedsinstruktioner, klargøring af bygninger til overtagelse m.fl. Du kan bruge sådanne tjenester i vores SPA-center!

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: