(FAW) Fire Awareness - Warschau und ganz Polen

Szkolenie (FAW) FIRE Awarness – Ochrona przeciwpożarowa jest dedykowane pracownikom turbin wiatrowych i osobom pracującym na wysokościach.

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO lädt Sie zu dem Kurs ein (FAW) Fire Awareness – Brandschutz Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczyć prewencji wybuchu pożarów, postępowania podczas ich gaszenia oraz właściwego korzystania z wyposażenia gaśniczego.  

Windkraftanlagen

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w przypadku zagrożenia pożarowego w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (FAW) Fire Awareness. 

In unserem Zentrum bieten wir die Möglichkeit, unter Anleitung von Fachleuten Kompetenz und Wissen zu erwerben. Unsere Kurse (FAW) Bewusstsein für Feuer decken das ganze Land ab - sowohl in unserer Zentrale in Warschau als auch in unseren Außenstellen sowie in Form von offenen und geschlossenen Schulungen. Entscheidung für die Teilnahme an einem Kurs (FAW) Fire Awareness, können Sie mit attraktiven finanziellen Konditionen rechnen. 

Zweck der Ausbildung

(FAW) Fire awareness – Ochrona przeciwpożarowa GWO 

Podstawowym celem szkolenia (FAW) Bewusstsein für Feuer organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nauczenie ich, jak postępować w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Kursanci zdobędą wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe oszacowanie skali zagrożenia pożarowego, a także skuteczne i bezpieczne gaszenie ognia przy wykorzystaniu podstawowych środków gaśniczych. 

Uczestnicy kursu na zajęciach

Programm

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej GWO (FAW) Bewusstsein für Feuer zostało skonstruowane na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z aspektami prawnymi, naukę postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego na turbinach wiatrowych oraz praktyczne ćwiczenia oparte na realistycznych scenariuszach. 

Am Ende des Kurses wird der Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen erworben haben: 

 • zidentyfikowania przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z nimi zagrożeń; 
 • rozpoznawania wczesnych oznak pożaru w obrębie turbin; 
 • tworzenia spersonalizowanych planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących strategie wykrywania pożaru oraz szczegółowe procedury ewakuacyjne; 
 • walki z rozprzestrzenianiem się ognia i udzielania charakterystyki przebiegu pożaru; 
 • skutecznego prowadzenia działań gaśniczych w turbinach wiatrowych, obejmujące właściwe wykorzystanie podstawowych środków gaśniczych; 
 • umiejętności tworzenia planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących wykrywanie pożaru oraz procedury ewakuacyjne; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im profesjonalnie reagować w sytuacjach związanych z pożarami w turbinach wiatrowych. 

Uprawienia

Wir sind von DNV und GWO akkreditiert. 

Ausbildung (FAW) Bewusstsein für Feuer wird nach dem aktuellen Standard durchgeführt GWO Basic Safety Training.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów.  

Anforderungen

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um in der Höhe arbeiten zu können:

 • Erwachsene 
 • Mindestens Sekundarschulbildung 
 • gültige Bescheinigung eines Arbeitsmediziners, dass keine gesundheitlichen Voraussetzungen für Arbeiten in einer Höhe von mehr als drei Metern vorliegen 
 • Sozialversicherung oder Unfallversicherung gezahlt 
 • mit einer WINDA-ID-Nummer 
 • ausgefüllter medizinischer Fragebogen 
 • bezahlte Ausbildungsgebühr 
 • Personalausweis 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) – potrzebne do zajęć na poligonie pożarowym 

Kurs jest ważny: 24 miesiące 

Maximale Anzahl von Teilnehmern pro Gruppe: 10-12 Personen 

Preis

Preis der Ausbildung (FAW) Bewusstsein für Feuer wird im Einzelfall festgelegt. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Für größere Gruppen bieten wir attraktive Rabatte an. 

Dauer der Ausbildung: 1 Tag 

Ort des Unterrichts  

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

Alle Informationen zu offenen Kursen finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie an einer geschlossenen Schulung interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf - unser Zentrum wird Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, sind wir gerne bereit, alle Ihre Fragen zu unseren Kursen zu beantworten. Nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf und besuchen Sie unser Zentrum, wo wir Ihnen gerne unser Angebot vorstellen, Ihre Zweifel ausräumen und ein Schulungsangebot erstellen. 

Willkommen im CSO Operator Training Centre für Schulungskurse (FAW) Fire Awareness – Warszawa i cała Polska! 

EINSCHREIBUNG: +48 504 477 077

Siehe auch: