Manuelle Handhabung - Warschau und ganz Polen 

Szkolenie Manual Handling – Przenoszenie Ręczne jest dedykowane pracownikom wykonującym obowiązki na wysokościach, zwłaszcza na turbinach wiatrowych.

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO lädt Sie zu dem Kurs ein Manual Handling. Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy, konsekwencjami błędów podczas operacji transportowych oraz skutecznymi metodami minimalizowania ryzyka.  

Windkraftanlagen

Szczególnie przydatny kurs okaże się dla osób uczestniczących w budowaniu, obsłudze lub serwisowaniu turbin wiatrowych. 

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu na efektywne stosowanie technik wykorzystywanych w ręcznych pracach transportowych oraz prawidłową obsługę sprzętu w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Manual Handling. 

In unserem Zentrum bieten wir die Möglichkeit, unter Anleitung von Fachleuten Kompetenz und Wissen zu erwerben. Unsere Kurse Manuelle Handhabung decken das ganze Land ab - sowohl in unserer Zentrale in Warschau als auch in unseren Außenstellen sowie in Form von offenen und geschlossenen Schulungen. Entscheidung für die Teilnahme an einem Kurs Manual Handling, können Sie mit attraktiven finanziellen Konditionen rechnen. 

Zweck der Ausbildung

Manual Handling – Przenoszenie ręczne 

Podstawowym celem szkolenia Manual Handling – Przenoszenie ręczne organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest przygotowanie uczestników do prac fizycznych na budowie lub podczas serwisowania turbin wiatrowych. Program szkolenia obejmuje omówienie zasad poprawnego podnoszenia i przenoszenia ciężarów o zróżnicowanej masie i wymiarach oraz zapoznaje uczestników kursu z technikami ewakuacji osób poszkodowanych z obszaru narażonego na ryzyko w otoczeniu turbiny wiatrowej. 

W trakcie przenoszenia ręcznego

Programm

Ausbildung Manual Handling – Przenoszenie ręczne obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, służące zapoznaniu uczestników z technikami przenoszenia ręcznego w środowisku turbin wiatrowych. Kurs ma wykształcić w uczestnikach prawidłowe oraz bezpieczne nawyki zgodnie z wytycznymi GWO Manual Handling. 

Am Ende des Kurses wird der Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen erworben haben: 

 • świadomego podejścia do wykonywania obowiązków zawodowych z uwzględnieniem aspektów rozsądku, bezpieczeństwa oraz zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi; 
 • prawidłowej identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpływać na stan układu mięśniowo-szkieletowego; 
 • stosowania bezpiecznych praktyk i technik podczas przenoszenia przedmiotów ręcznie, w tym prawidłowa obsługa niezbędnego sprzętu; 
 • rozpoznawania objawów i symptomów wynikających z niewłaściwego zastosowania technik przenoszenia ręcznego; 
 • rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z przenoszeniem ręcznym w specyficznym środowisku turbin wiatrowych; 
 • wykorzystywania skutecznych technik minimalizujących ryzyko podczas wykonywania ręcznych prac transportowych; 
 • praktyczne ćwiczenia oparte na scenariuszach; 
 • zagadnienia prawne; 
 • podstawy anatomii; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom fachowej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im na profesjonalne i bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków w środowisku turbin wiatrowych. 

Berechtigungen

Wir sind von DNV und GWO akkreditiert. 

Ausbildung Manuelle Handhabung wird nach dem aktuellen Standard durchgeführt GWO Basic Safety Training 

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze przenoszenia ręcznego. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia urazów podczas ręcznych prac transportowych. 

Anforderungen

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um in der Höhe arbeiten zu können: 

 • Erwachsene 
 • Mindestens Sekundarschulbildung 
 • gültige Bescheinigung eines Arbeitsmediziners, dass keine gesundheitlichen Voraussetzungen für Arbeiten in einer Höhe von mehr als drei Metern vorliegen 
 • Sozialversicherung oder Unfallversicherung gezahlt 
 • mit einer WINDA-ID-Nummer 
 • ausgefüllter medizinischer Fragebogen 
 • bezahlte Ausbildungsgebühr 
 • Personalausweis 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) 

Das Zertifikat ist gültig: 24 miesiące 

Maximale Anzahl von Teilnehmern pro Gruppe: 10-12 Personen 

Preis

Preis der Ausbildung Manuelle Handhabung wird im Einzelfall festgelegt. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Für größere Gruppen bieten wir attraktive Rabatte an. 

Dauer der Ausbildung: 1 Tag 

Ort des Unterrichts

Wir bieten Schulungen an verschiedenen Standorten an, unter anderem in Warschau und in unseren regionalen Niederlassungen im ganzen Land. Wir bieten auch Schulungen vor Ort an, einschließlich Reisen zum Kunden.  

Alle Informationen zu offenen Kursen finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie an einer geschlossenen Schulung interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf - unser Zentrum wird Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, sind wir bereit, alle Ihre Fragen zu unseren Kursen zu beantworten. Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail oder besuchen Sie unser Zentrum, wo wir Ihnen gerne unser Angebot vorstellen, Ihnen helfen, Ihre Zweifel auszuräumen und ein Schulungsangebot erstellen. 

Willkommen im CSO Operator Training Centre für Schulungskurse (MA) Manual Handling – Warszawa i cała Polska! 

  

EINSCHREIBUNG: +48 504 477 077

Siehe auch: