Advanced Rescue Training - Warsaw and entire Poland 

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs Advanced Rescue Training. Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z procedurą postępowania podczas akcji ratowniczej w turbinie wiatrowej, która obejmuje takie sekcje jak: wnętrze łopaty, wirnik, gondola, piwnica, wieża i piasta. Podczas szkoleniowej akcji ratowniczej wykorzystywany jest standardowy sprzęt, metody oraz techniki ratownicze, które wykraczają poza omawiane w module pracy na wysokości. Kursanci szkolą się w zakresie ratownictwa zarówno w zespołach, jak i pojedynczo. 

Turbiny Wiatrowe

Szkolenie jest dedykowane pracownikom wykonującym obowiązki na wysokościach, zwłaszcza na turbinach wiatrowych oraz osobom, które zostały wyznaczone do brania udziału w zaawansowanych akcjach ratowniczych. 

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu na efektywną ewakuację oraz zastosowanie technik ratowniczych w sytuacji kryzysowej, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Advanced Rescue Training. 

At our centre, we offer the opportunity to gain competence and knowledge under the guidance of experts in the field. Our courses Advanced Rescue Training cover the entire country - both at our headquarters in Warsaw and in our field branches, as well as in the form of open and closed training courses. Choosing to take part in a course Advanced Rescue Training, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Purpose of the training

Advanced Rescue Training (ART) Zaawansowane Ratownictwo Ewakuacyjne 

Podstawowym celem szkolenia Advanced Rescue Training Zaawansowane Ratownictwo Ewakuacyjne organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami ewakuacji oraz ratownictwa z obszaru turbin wiatrowych.

Uczestnicy kursu na zajęciach

Programme

Training Advanced Rescue Training (ART) obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestnik zapozna się z szeregiem procedur ewakuacyjnych dostosowanych do specyfiki miejsca ewakuacji oraz liczby uczestniczących osób.   

Moduły szkoleniowe zostały starannie opracowane, aby uczestnicy poradzili sobie zarówno podczas ewakuacji grupowej, jak i indywidualnej. Realistyczne ćwiczenia praktyczne prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu ewakuacyjnego, stosowanego na co dzień w obszarze turbin wiatrowych.  

Szkolenie składa się z kilku modułów: 

ART-N Nacelle, Tower and Basement Rescue (NTBR) Moduł trwa 2 dni i obejmuje: 

 • kwestie prawne związane z zaawansowanymi operacjami ratunkowymi; 
 • strategie ratownicze – włączając użycie odpowiedniej techniki oraz sprzętu przez odpowiednio wykwalifikowany personel; 
 • procedury ewakuacji osoby poszkodowanej z gondoli, wieży i piwnicy turbiny wiatrowej; 
 • symulacje i ćwiczenia szkoleniowe z zakresu działań ratowniczych; 

ART-H Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (HSIBR) Moduł trwa 1 dzień i obejmuje: 

 • kwestie prawne związane z zaawansowanymi operacjami ratunkowymi, strategie ratunkowe (określenie właściwej metody działania ratowniczego, użycie odpowiedniej techniki oraz sprzętu przez oraz odpowiednio wykwalifikowany personel); 
 • procedury dotyczące ewakuacji poszkodowanej osoby z wieży turbiny wiatrowej (WTG), zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz jej konstrukcji; 
 • selekcja atestowanych oraz projektowych punktów kotwiczenia; 
 • symulacje i ćwiczenia szkoleniowe z zakresu działań ratowniczych; 

SAT-N Single Rescuer: Nacelle, Tower and Basement Rescue (SR:NTBR) Moduł trwa 1 dzień i obejmuje: 

 • precyzyjny dobór metody ratunkowej, techniki interwencji, użycie certyfikowanego sprzętu oraz skuteczną organizację akcji ratunkowej w miejscu zdarzenia przez indywidualnego ratownika. Wszystko to w kontekście zróżnicowanych scenariuszy ratowniczych; 
 • wdrożenie metodyk i technik ratowniczych podczas zstępowania oraz wchodzenia indywidualnego ratownika z konstrukcji WTG; 
 • wspierane noszami ratunkowymi oraz deską ortopedyczną, włączając w to ręczne manewrowanie, jak i wykorzystanie mechanicznego systemu ratunkowego do opuszczania/podnoszenia; 
 • odpowiednie wykorzystanie specjalistycznego wyposażenia ratowniczego; 

Dla słuchaczy, którzy ukończyli moduł ART-N Nacelle, Tower and Basement Rescue (NTBR) 

SAT-H Single Rescuer: Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (SR:HSIBR) Moduł trwa 1 dzień i obejmuje: 

 • analiza i wyznaczenie strategii działania indywidualnego ratownika (w tym odpowiednie metody interwencji, techniki, certyfikowany sprzęt oraz sposób organizacji operacji ratunkowych i zarządzania miejscem zdarzenia) dla zróżnicowanych scenariuszy ratowniczych; 
 • zastosowanie technik i metod ratowniczych podczas zstępowania i wspinania się indywidualnego ratownika z konstrukcji turbin wiatrowych, przy wykorzystaniu specjalistycznych noszy ratunkowych oraz deski ortopedycznej; 
 • obsługa ręcznych oraz mechanicznych systemów ratunkowych do opuszczania i unoszenia (włącznie z urządzeniem ratowniczym wykorzystującym układ krążków lub pokrewnymi rozwiązaniami), a także inny dedykowany sprzęt ratowniczy; 

Dla słuchaczy, którzy ukończyli moduł ART-H Hub, Spinner and Inside Blade Rescue (HSIBR) 

Kurs ma wykształcić w uczestnikach prawidłowe oraz bezpieczne nawyki zgodnie z wytycznymi GWO Advanced Rescue Training (ART). 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu zdobędzie wiedzę w zakresie:  

 • analizy i opracowywania strategii ratunkowych, w tym właściwego wyboru metod ratunkowych, technik, certyfikowanego sprzętu oraz odpowiedniego personelu, dostosowanych do różnorodnych scenariuszy sytuacji ratunkowych; 
 • oceny i wypracowywania strategii ewakuacji podczas akcji ratunkowych, w tym precyzyjnego ustalania najlepszych tras ewakuacyjnych dla poszkodowanych osób, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wieży turbiny wiatrowej; 
 • rozpoznawania i właściwego wyboru punktów kotwiczenia, spełniających kryteria certyfikacji oraz strukturalne wymogi, odpowiednich dla różnych scenariuszy ratunkowych; 
 • zrozumienia i praktycznego zastosowania pojęć takich jak kąt podnoszenia, współczynnik kąta i odchylenie, mających kluczowe znaczenie podczas operacji ratunkowych; 
 • skutecznego reagowania na powszechne zagrożenia związane z niebezpiecznymi źródłami energii oraz zagrożeniami występującymi w zamkniętych przestrzeniach wewnątrz turbiny wiatrowej, w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych; 
 • praktycznego stosowania różnych metod i technik ratowniczych podczas operacji związanych ze zstępowaniem i wynurzaniem z obszaru piasty turbiny wiatrowej, obrotnicy oraz wnętrza łopaty. Wykorzystywanych w tym celu noszy ratunkowych, desek ortopedycznych, ręcznych systemów opuszczania/podnoszenia, a także innych specjalistycznych urządzeń ratowniczych, takich jak systemy bloczkowe; 
 • precyzyjnego zakładania uprzęży i innych środków ochrony indywidualnej, jak kaski czy okulary ochronne, na osobach poszkodowanych znajdujących się w zamkniętych przestrzeniach wewnątrz wieży turbiny wiatrowej; 
 • bezpiecznego umieszczania poszkodowanych na noszach ratunkowych oraz deskach ortopedycznych w pozycji pionowej lub poziomej, aby umożliwić ich bezpieczny transport. Monitorowania stanu poszkodowanych, wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w tym kołnierze szyjne; 
 •  Skutecznego komunikowania się w potencjalnie stresujących sytuacjach ratowniczych, zarówno jako koordynator zespołu ratowniczego, jak i jako członek tego zespołu

Entitlements

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Training Advanced Rescue Training (ART) odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training 

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze przenoszenia ręcznego. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w branży energetyki wiatrowej. 

Requirements

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania: 

 • Osoba pełnoletnia 
 • Wykształcenie co najmniej średnie 
 • valid certificate from an occupational physician that there are no health conditions for working at a height of more than three metres 
 • social security or accident insurance paid 
 • having a WINDA ID number 
 • completed medical questionnaire 
 • paid training fee 
 • dokument tożsamości 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) 
 • uzyskane certyfikaty Working at Height; First Aid; Manual Handling 

Kurs jest ważny: 24 miesiące 

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10-12 osób 

Price

Price of training Advanced Rescue Training (ART) is determined on an individual basis. The fee depends on the number of participants attending. We offer attractive discounts for larger groups. 

Czas trwania szkolenia: Wszystkie moduły razem trwają 4 dni 

Teaching venue

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

All information regarding open courses is available on our website. If you are interested in closed training, please contact us - our centre will prepare a personalised offer for you. 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z naszymi kursami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, oraz do odwiedzenia naszego Ośrodka, gdzie z przyjemnością przedstawimy ofertę, pomożemy rozwiać wątpliwości i przygotujemy wycenę szkolenia. 

Welcome to the CSO Operator Training Centre for training courses Advanced Rescue Training (ART) Warszawa i cała Polska! 

See also: