(FAW) Fire Awareness - Warsaw and entire Poland

Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na kurs (FAW) Fire Awareness – Fire protection Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczyć prewencji wybuchu pożarów, postępowania podczas ich gaszenia oraz właściwego korzystania z wyposażenia gaśniczego.  

Szkolenie jest dedykowane pracownikom wykonującym obowiązki na wysokościach, zwłaszcza na turbinach wiatrowych. 

Wind turbines

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w przypadku zagrożenia pożarowego w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (FAW) Fire Awareness. 

At our centre, we offer the opportunity to gain competence and knowledge under the guidance of experts in the field. Our courses (FAW) Fire Awareness cover the entire country - both at our headquarters in Warsaw and in our field branches, as well as in the form of open and closed training courses. Choosing to take part in a course (FAW) Fire Awareness, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Purpose of the training

(FAW) Fire awareness – Ochrona przeciwpożarowa GWO 

Podstawowym celem szkolenia (FAW) Fire Awareness organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nauczenie ich, jak postępować w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Kursanci zdobędą wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe oszacowanie skali zagrożenia pożarowego, a także skuteczne i bezpieczne gaszenie ognia przy wykorzystaniu podstawowych środków gaśniczych. 

Uczestnicy kursu na zajęciach

Programme

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej GWO (FAW) Fire Awareness zostało skonstruowane na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z aspektami prawnymi, naukę postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego na turbinach wiatrowych oraz praktyczne ćwiczenia oparte na realistycznych scenariuszach. 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu zdobędzie wiedzę w zakresie: 

 • zidentyfikowania przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z nimi zagrożeń; 
 • rozpoznawania wczesnych oznak pożaru w obrębie turbin; 
 • tworzenia spersonalizowanych planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących strategie wykrywania pożaru oraz szczegółowe procedury ewakuacyjne; 
 • walki z rozprzestrzenianiem się ognia i udzielania charakterystyki przebiegu pożaru; 
 • skutecznego prowadzenia działań gaśniczych w turbinach wiatrowych, obejmujące właściwe wykorzystanie podstawowych środków gaśniczych; 
 • umiejętności tworzenia planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących wykrywanie pożaru oraz procedury ewakuacyjne; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im profesjonalnie reagować w sytuacjach związanych z pożarami w turbinach wiatrowych. 

Uprawienia

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Training (FAW) Fire Awareness odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów.  

Requirements

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania:

 • Osoba pełnoletnia 
 • Wykształcenie co najmniej średnie 
 • valid certificate from an occupational physician that there are no health conditions for working at a height of more than three metres 
 • social security or accident insurance paid 
 • having a WINDA ID number 
 • completed medical questionnaire 
 • paid training fee 
 • dokument tożsamości 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) – potrzebne do zajęć na poligonie pożarowym 

Kurs jest ważny: 24 miesiące 

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10-12 osób 

Price

Price of training (FAW) Fire Awareness is determined on an individual basis. The fee depends on the number of participants attending. We offer attractive discounts for larger groups. 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Teaching venue  

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

All information regarding open courses is available on our website. If you are interested in closed training, please contact us - our centre will prepare a personalised offer for you. 

If you need more information, we are ready to answer all your questions about our courses. Feel free to contact us by phone or email and visit our Centre, where we will be happy to present our offer, help you dispel your doubts and prepare a training quote. 

Welcome to the CSO Operator Training Centre for training courses (FAW) Fire Awareness – Warszawa i cała Polska! 

See also: