(FAW) Concienciación sobre incendios - Varsovia y toda Polonia

Szkolenie (FAW) FIRE Awarness – Ochrona przeciwpożarowa jest dedykowane pracownikom turbin wiatrowych i osobom pracującym na wysokościach.

Centro de Formación de Operadores OSO le invita al curso (FAW) Fire Awareness – protección contra incendios Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczyć prewencji wybuchu pożarów, postępowania podczas ich gaszenia oraz właściwego korzystania z wyposażenia gaśniczego.  

Aerogeneradores

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w przypadku zagrożenia pożarowego w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (FAW) Fire Awareness. 

En nuestro centro, ofrecemos la oportunidad de adquirir competencias y conocimientos bajo la dirección de expertos en la materia. Nuestros cursos (FAW) Concienciación sobre incendios cubren todo el país, tanto en nuestra sede central de Varsovia como en nuestras delegaciones sobre el terreno, así como en forma de cursos de formación abiertos y cerrados. Elegir participar en un curso (FAW) Fire Awareness, puede contar con unas condiciones financieras atractivas. 

Objetivo de la formación

(FAW) Fire awareness – Ochrona przeciwpożarowa GWO 

El objetivo principal de la formación (FAW) Concienciación sobre incendios organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nauczenie ich, jak postępować w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Kursanci zdobędą wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe oszacowanie skali zagrożenia pożarowego, a także skuteczne i bezpieczne gaszenie ognia przy wykorzystaniu podstawowych środków gaśniczych. 

Uczestnicy kursu na zajęciach

Programa

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej GWO (FAW) Concienciación sobre incendios zostało skonstruowane na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z aspektami prawnymi, naukę postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego na turbinach wiatrowych oraz praktyczne ćwiczenia oparte na realistycznych scenariuszach. 

Al final del curso, el participante habrá adquirido conocimientos en: 

 • zidentyfikowania przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z nimi zagrożeń; 
 • rozpoznawania wczesnych oznak pożaru w obrębie turbin; 
 • tworzenia spersonalizowanych planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących strategie wykrywania pożaru oraz szczegółowe procedury ewakuacyjne; 
 • walki z rozprzestrzenianiem się ognia i udzielania charakterystyki przebiegu pożaru; 
 • skutecznego prowadzenia działań gaśniczych w turbinach wiatrowych, obejmujące właściwe wykorzystanie podstawowych środków gaśniczych; 
 • umiejętności tworzenia planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących wykrywanie pożaru oraz procedury ewakuacyjne; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im profesjonalnie reagować w sytuacjach związanych z pożarami w turbinach wiatrowych. 

Uprawienia

Estamos acreditados por DNV y GWO. 

Capacitación (FAW) Concienciación sobre incendios se realiza de acuerdo con la norma vigente GWO Formación básica en seguridad.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów.  

Requisitos

Para trabajar en altura deben cumplirse los siguientes requisitos:

 • Adultos 
 • Al menos educación secundaria 
 • certificado válido de un médico del trabajo de que no existen condiciones de salud para trabajar a más de tres metros de altura 
 • seguridad social o seguro de accidentes pagados 
 • tener un número de identificación WINDA 
 • cuestionario médico cumplimentado 
 • tasa de formación pagada 
 • documento de identidad 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) – potrzebne do zajęć na poligonie pożarowym 

Kurs jest ważny: 24 meses 

Número máximo de participantes por grupo: 10-12 personas 

Precio

Precio de la formación (FAW) Concienciación sobre incendios se determina individualmente. El precio depende del número de participantes. Ofrecemos atractivos descuentos para grupos grandes. 

Duración de la formación: 1 día 

Lugar de enseñanza  

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

Toda la información relativa a los cursos abiertos está disponible en nuestro sitio web. Si está interesado en una formación cerrada, póngase en contacto con nosotros: nuestro centro le preparará una oferta personalizada. 

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z naszymi kursami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz do odwiedzenia naszego Ośrodka, gdzie z przyjemnością przedstawimy ofertę, pomożemy rozwiać wątpliwości i przygotujemy wycenę szkolenia. 

Bienvenido al Centro de Formación de Operadores de CSO para cursos de formación (FAW) Fire Awareness – Warszawa i cała Polska! 

REGISTROS: +48 504 477 077

Ver también: