Skorzystaj z kursu na prace wysokościowe

Kurs na prace wysokościoweIstnieją różne prace wysokościowe np. malowanie dachu, prace monterskie, montaż reklam, przycinanie drzew czy mycie okien na wysokości. Należą one do wyjątkowo niebezpiecznych, ale z pewnością warto zająć się alpinizmem przemysłowym. Jest to przyszłościowy zawód. Praca na wysokości dotyczy wszelkiej działalności na rusztowaniach, kominach, podwyższeniach czy różnych konstrukcjach budowlanych. Praca jest niebezpieczna i mogą zdarzyć się wypadki, osoba wykonująca powyższe czynności musi przejść odpowiednie badania lekarskie i także nabyć uprawnienia alpinistyczne. Sami pracodawcy wysyłają swoich pracowników na odpowiednie szkolenia. Osoba pracująca na wysokości musi przejść instruktaż stanowiskowy, szkolenie BHP, a także odbyć kurs alpinisty przemysłowego. Powinna znaleźć się również adnotacja dotycząca pracy powyżej np. 3 m. Opis prac wysokościowych możemy znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo pracy zależy od sprzętu, a także ostrożności. Dodajmy, że wiedza praktyczna to najistotniejszy element pracy na wysokości.

 

Prace wykonywane są:

  • w dostępie linowym
  • w dostępie budowlanym

 

W przypadku dostępu linowego osoba korzysta z lin do asekuracji, jak i ze zjazdu na trawersach. Tymczasem dostęp budowlany umożliwia bezpieczną pracę na wszelakich rusztowaniach, podestach, drabinach, jak i konstrukcjach po których pracownik wchodzi na miejsce pracy.

 

Aby pracować na wysokości trzeba mieć ukończony specjalny kurs na prace wysokościowe. Trzeba spełnić następujące wymagania: ukończone osiemnaście lat, brak przeciwskazań do pracy na wysokości, wykształcenie co najmniej podstawowe.

Na szkoleniu na prace wysokościowe poruszane są różne tematy:

  • techniki ratownicze
  • rodzaje zagrożeń
  • ocena ryzyka
  • wymogi prawne
  • BHP
  • Umiejętności praktyczne
  • Zasady asekuracji