Курс по доступу в здание

доступ в здание

Profesjonalne szkolenie z dostępu budowlanego

Szkolenia nazywane dostępem budowlanym obejmują zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Kursanci zapoznają się z przepisami z zakresu pracy na wysokości i zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania tego typu zawodów. Poznają również co może przyczynić się do wypadków oraz jak ograniczyć ich występowanie. Dzięki szkoleniu jego uczestnicy usystematyzują wiedzę o prawach i obowiązkach, jakich muszą przestrzegać pracownicy. Kursanci zapoznają się ze środkami stosowanymi do ochrony indywidualnej. Zaliczamy do nich wyposażenia wykorzystywane w celu ochrony przed zagrożeniami dla naszego zdrowia i życia, które związane są z pracą na wysokościach.  

Na kursie budowlanym osoby w nim uczestniczące poznają punkty asekuracyjne oraz różnego rodzaju stanowiska. Dowiedzą się jak budować z wykorzystaniem warunków, jakie panują w danym miejscu. Ponadto zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu wiązania węzłów, które wykorzystywane są przy pracach na wysokościach. Szkolenie pozwoli również poznać podstawowe zasady autoratownictwa. Prezentowane są na nim sposoby i systemy asekuracji oraz wykorzystywane w nich sprzęty.  

обучение доступу в здание

Dostęp budowlany to obejmuje klasyczne środki techniczne, takie jak rusztowania, podnośniki, podesty czy po prostu drabiny. Rodzajem dostępu budowlanego nazywamy również wspinaczkę po elementach konstrukcji oraz po budowlach takich jak chociażby słupy. Po dotarciu do stanowiska pracy, sprzęt oraz umiejętności wykorzystywane są do ochrony przed upadkiem oraz pozycjonowania przy użyciu podparcia czy podwieszenia. 

Dzięki kursom w naszej firmie każdy z uczestników nie tylko zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w przyszłości w pracy, ale również zapewni większe bezpieczeństwo sobie jak i współpracownikom. 

Программа обучения 

Курс по доступу в здание охватывает такие темы, как: 
Транспортировка материалов 
Транспортировка инструментов 
Методы работы на высоте 
Действующие нормы и стандарты, касающиеся работы на высоте 
Такелажная конструкция 
Система защиты от падения 
Работа на скатных крышах с различным углом наклона 
Безопасная работа на плоской крыше 
Передвижные лестницы 
Перемещение мачт 
Перемещение по структурам

Zajęcia praktyczne z dostępu budowlanego 

Na zajęciach praktycznych uczestnicy kursu, zapoznają się z: 

 • Prawidłowym poruszaniem się po drabinach przystawnych oraz rozstawnych, 
 • Poruszaniem się po konstrukcjach przy użyciu linek bezpieczeństwa i haków, 
 • Podstawowymi informacjami na temat ratownictwa, w tym pomocą przedmedyczną, sposobami zachowania się podczas szoku widzenia oraz prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej, 
 • Ratownictwem w miejscu pracy przy wykorzystaniu zestawu ewakuacyjnego. 

Курс завершается практическим и теоретическим экзаменами. 

Jakie zdobędziemy umiejętności?  

В ходе курсов слушатели получат знания по: 

 • Znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem pracy na wysokościach, 
 • Organizacji pracy na wysokościach, 
 • Odpowiedniego doboru środków ochrony oraz zabezpieczeń, 
 • Bezpiecznego poruszania się na dachach płaskich oraz skośnych. 

Kto powinien przystąpić do szkolenia z dostępu budowlanego? 

Курс "Доступ в здание" предназначен для тех, кто работает в таких областях, как: 

 • Telefonia komórkowa, 
 • Telekomunikacja, 
 • Budownictwo, 
 • Dekarstwo, 
 • Energetyka, 
 • Farmy wiatrowe, 
 • Górnictwo, 
 • Dekarstwo. 

W szkoleniu mogą uczestniczyć zarówno osoby indywidualne jak i firmy. Kurs skierowany jest również do osób, które podczas wykonywania prac są narażone na upadek z wysokości. Mogą wziąć w nim udział nie tylko osoby już pracujące w wyżej wymienionych branżach, ale również takich, które chcą pracę zmienić oraz zdobyć nowe kwalifikacje. 

Требования 

 • pełnoletność, 
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy wykonywanych na wysokościach, 
 • dobra sprawność fizyczna. 

Сертификат 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kursanci otrzymują certyfikat. Potwierdza on zdobyte przez nich umiejętności. Dodatkowo każdy z nich dostaje poświadczenie zdania egzaminu. Jest ono wydawane w postaci plastikowej karty. Po upływie ważności certyfikatu, zapraszamy do uczestnictwa w kursie przypominającym. 

człowiek się wspina

Курсы повышения квалификации 

Dzięki szkoleniom przypominającym, kursanci są na bieżąco w temacie przepisów prawa oraz technik, które używane są w  pracy na wysokościach. Przydatne jest to zwłaszcza w przypadku powrotu do pracy po długiej przerwie, bądź po wygaśnięciu uprawnień.  

Szkolenie a kurs BHP 

Szkolenie z dostępu budowlanego nie zastępuje szkolenia BHP, którego odbycie jest obowiązkowe. Podstawowy kurs ma na celu uzyskanie przez uczestników obowiązkowej wiedzy z zakresu pracy na wysokości, przy użyciu środków ochrony indywidualnej. W przypadku, kiedy uczestnik szkolenia rozpoczyna pracę na stanowisku, na którym będzie pracować na wysokościach, nasza firma oferuje możliwość uzupełnienia szkolenia z dostępu budowlanego o wstępne szkolenie BHP. Może być one przeprowadzone wraz z podstawowym szkoleniem wysokościowym. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego odbycie. Kiedy pracownik jest już zatrudniony i wykonuje prace na wysokościach, a zbliża się termin szkolenia okresowego, nasza firma oferuje możliwość odbycia również takiego kursu. Powinno się ono odbywać nie rzadziej niż raz na rok. 

Мы приглашаем вас узнать больше о курсах, которые предлагает наша компания. 

szkolenie alpinistyczne
РЕГИСТРАЦИЯ: +48 504 477 077

См. также: