Курс по доступу в здание

Профессиональное обучение навыкам доступа в строительство

Под строительным доступом понимаются все работы, выполняемые на высоте, где для доступа на рабочую площадку используются классические технические средства. К ним, в частности, относятся:  

 • строительные леса,  
 • лифты,  
 • посадки,  
 • лестницы.  

Разновидностью строительного доступа является также лазание по конструктивным элементам и сооружениям, таким как колонны. Находясь на рабочей площадке, оборудование и навыки используются для защиты от падения и позиционирования с помощью опор или подвеса.  

доступ в здание

Какие навыки можно получить в результате прохождения курса? 

В ходе курсов слушатели получат знания, в частности, по следующим вопросам: 

 • знание законодательства, касающегося работы на высоте, 
 • организация работ на высоте,  
 • соответствующий выбор мер защиты и предохранения,  
 • безопасное передвижение по плоским и скатным кровлям. 

Кто должен проходить обучение по доступу в здание?  

Курс предназначен для людей, подверженных риску падения с высоты при выполнении работ. Его могут посещать не только те, кто уже работает в отраслях, где необходима квалификация по работе на высоте, но и те, кто хочет сменить работу и получить новую квалификацию.  

Курс "Доступ в здание" предназначен для тех, кто работает в таких областях, как:  

обучение доступу в здание
 • телекоммуникации, 
 • budownictwo, 
 •  energetyka,  
 • farmy wiatrowe, 
 • górnictwo, 
 • dekarstwo. 

Требования 

Aby wziąć udział w szkoleniu z dostępu budowlanego, należy spełniać następujące wymagania: 

 • być osobą pełnoletnią,  
 • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokościach,   
 • mieć wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

Dodatkowym atutem będzie również dobra sprawność fizyczna.  

Zakres szkolenia 

Szkolenia nazywane dostępem budowlanym składają się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas zajęć kursanci zapoznają się między innymi z przepisami z zakresu pracy na wysokości, a także z zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania tego typu zawodów. Poznają również jakie czynniki mogą przyczynić się do wypadków oraz w jaki sposób należy ograniczyć ich występowanie. Ponadto, dzięki szkoleniu, jego uczestnicy usystematyzują wiedzę o prawach i obowiązkach, jakich muszą przestrzegać pracownicy. Kursanci zapoznają się też z środkami stosowanymi do ochrony indywidualnej, do których zaliczamy związane są z pracą na wysokościach wyposażenia wykorzystywane w celu ochrony przed zagrożeniami dla naszego zdrowia i życia.

Na kursie budowlanym osoby w nim uczestniczące poznają również punkty asekuracyjne oraz różnego rodzaju stanowiska, a także dowiedzą się jak należy je budować z wykorzystaniem warunków panujących w danym miejscu. Ponadto zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu wiązania węzłów, które wykorzystywane są przy pracach na wysokościach. Oprócz tego szkolenie nauczy kursantów podstawowych zasad autoratownictwa. Prezentowane są na nim sposoby oraz systemy asekuracji oraz sprzęty, które są do tego pomocne.  

Dzięki kursom w naszej firmie każdy z kursantów nie tylko zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w przyszłości w pracy, ale również zapewni większe bezpieczeństwo sobie, jak i współpracownikom. 

Kurs kończy się egzaminem zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. 

Szczegółowy program szkolenia 

Na kursie z dostępu budowlanego poruszane są takie tematy teoretyczne jak np.: 

 • transport materiałów,  
 • transport narzędzi,  
 • metody wykonywania pracy na wysokościach,  
 • aktualne przepisy oraz normy związane z pracą na wysokościach,  
 • budowa olinowania,  
 • system ochrony przed upadkami,  
 • praca na dachach skośnych posiadających różne nachylenie,  
 • bezpieczeństwo pracy na dachu płaskim,  
 • poruszanie się po drabinach,  
 • poruszanie się po masztach,  
 • poruszanie się po konstrukcjach. 

На практических занятиях слушатели курса ознакомятся с: 

 • prawidłowym poruszaniem się po drabinach przystawnych oraz rozstawnych, 
 • poruszaniem się po konstrukcjach przy użyciu linek bezpieczeństwa czy haków, 
 • podstawowymi informacjami na temat ratownictwa, w tym o: pomocy przedmedycznej, sposobach zachowania się podczas szoku widzenia oraz technice prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej, 
 • metodyką ratownictwa w miejscu pracy przy wykorzystaniu zestawu ewakuacyjnego. 

Сертификат  

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte przez nich umiejętności. Dodatkowo każdy z nich dostaje poświadczenie zdania egzaminu, które wydawane jest w postaci plastikowej karty. Po upływie ważności certyfikatu zapraszamy do uczestnictwa w kursie przypominającym. 

Курсы повышения квалификации 

Dzięki szkoleniom przypominającym kursanci są na bieżąco w tematyce przepisów prawa oraz technik, które używane są w różnych sposobach pracy na wysokościach, zwłaszcza w przypadku powrotu do pracy po długiej przerwie bądź po wygaśnięciu uprawnień.  

człowiek się wspina

Актуально! 

Обучение доступу в здание nie zastępuje обучение по охране труда и технике безопасностикоторый является обязательным. Базовый курс предназначен для того, чтобы дать участникам специализированные знания о работе на высоте с использованием средств индивидуальной защиты.  

Когда стажер начинает работать на должности, где он будет работать на высоте, наша компания oferuje możliwość uzupełnienia szkolenia z dostępu budowlanego o wstępne szkolenie BHP. Może być on przeprowadzony wraz ze podstawowym szkoleniem wysokościowym. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego odbycie.  

Если сотрудник уже работает и выполняет работы на высоте и приближается срок периодического обучения, наша компания предлагает возможность пройти и такой курс. Она должна проводиться не реже одного раза в год. 

Zapraszamy do zapoznania się z kursami, jakie oferuje nasza firma. 

szkolenie alpinistyczne
РЕГИСТРАЦИЯ: +48 504 477 077

См. также: