Ремонт кранов HDS

Czym są żurawie?

Żurawie HDS zaliczamy do grupy dźwignic. Żurawie HDS są wykorzystywane do rozładunku i załadunku różnego rodzaju towarów.Wykorzystuje się je niemal w każdej branży jak, np. transport, budownictwo czy sektor usługowy.  Dzięki ich kompaktowej budowie możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca, co odróżnia żurwaie HDS od pozostałych dźwigów.  

Aby urządzenia dobrze funkcjonowały, były wydajne oraz przede wszytskim bezpieczne podczas ich użytkowania, należy przeprowadzań regularne ich konserwacje.  

сотрудник крана HDS

Kto może obsługiwać żurawie HDS? 

Aby obsługiwać żurawie HDS, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień UDT. W celu ich zdobycia należy ukończyć specjalistyczny kurs. Konserwatorem hydraulicznych dźwigów samochodowych może zostać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.  

Badania, jakim podlegają dźwigi HDS 

Краны HDS подвергаются трем видам испытаний. К ним относятся: 

 • Badania okresowe – cykliczne badania przeprowadzane w terminach, które wyznacza producent, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Ich celem jest sprawdzenie czy zalecenia z poprzedniego badania zostały zrealizowane oraz czy podczas użytkowania urządzenia nie powstały nowe uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyny.  
 • Badania doraźne eksploatacyjne - Это обследования, которые проводятся при необходимости. Их объем определяется потребностью и обстоятельствами, в которых они осуществляются.  
 • Специальные экспертизы после аварий и дорожно-транспортных происшествий - przeprowadza się je po wystąpieniu awarii bądź wypadku podczas eksploatacji żurawia HDS. Ich celem jest określenie stanu technicznego maszyny oraz przyczyny wystąpienia awarii.  

Как часто проводится техническое обслуживание HDS? 

Техническое обслуживание гидравлических автокранов должно проводиться в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации машины. Следуя его положениям, техник по техническому обслуживанию обязан проверить техническое состояние приводных механизмов, подъемных звеньев с их навесным оборудованием и тормозных систем.  

żuraw hds na budowie

Также важно проверить работу устройств управления, сигнализации и освещения, а также компонентов безопасности и ограничителей движения. Хорошо бы раз в год проверять несущую конструкцию и установку противопожарной защиты.  

Проводя регулярные проверки технического обслуживания, мы можем быстро устранять неисправности и сбои в работе кранов.  

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS? 

Zagrożenie eksploatacyjne podczas użytkowania żurawi HDS spowodowane jest uszkodzeniami układu hydraulicznego, w szczególności, wyciekiem płynu hydraulicznego. Wyciek płynu, jak również luzy występujące na elementach roboczych urządzenia, najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia urządzenia lub jego nieprawidłową konserwacją.  

Популярными неисправностями кранов HDS также являются повреждение конструкции крана, выход из строя органов управления или механизмов, отвечающих за захват перемещаемого груза. Аварии и поломки могут быть вызваны перегрузкой крана, работой на неустойчивом грунте или неправильной стабилизацией гидравлического автокрана. 

Co zrobić w razie usterki urządzenia? 

W razie wystąpienia usterki, awarii bądź nieszczęśliwego wypadku podczas pracy żurawia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Trzeba również przeprowadzić badanie poawaryjne lub powypadkowe. Po pozytywnym przejściu badania, maszyna może być ponownie użytkowana.  

Техническое обслуживание кранов 

Przeglądy konserwacyjne dźwigów to szereg czynności przeprowadzanych, aby jak najwcześniej wykryć usterkę, nieprawidłowości w działaniu oraz zapewnić ich prawidłowe, jak i bezpieczne, użytkowanie. Pozwala nam to również w uniknięciu przestojów w pracy.  

ремонт кранов HDS

Во время технического осмотра проверяется следующее: 

 • Stan techniczny napędu; 
 • Cięgna nośne;  
 • Układ hamulcowy;  
 • Działanie ograniczników ruchowych oraz innych elementów bezpieczeństwa;  
 • Poprawność działania sygnalizacji oraz oświetlenia; 
 • Poprawność obsługi żurawi; 

Также выступают: 

 • Ocena stanu technicznego urządzenia;  
 • Naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone;  
 • Oczyszczanie elementów maszyny; 
 • Czynności nastawcze.