Čo sú praky - vlastnosti

Záves sa nazýva zariadenie v žeriave alebo mostovom žeriave. Používa sa na činnosti, ako sú: 

 • pozastavenie, 
 • podporu, 
 • nosnosť. 
Závesy na stavenisku

Existujú rôzne typy závesov, najbežnejšie sú: 

 • závesy vo forme reťaze, 
 • závesy z oceľových lán, 
 • uchopovacie popruhy, 
 • hákovanie závesov, 
 • syntetické závesy. 

Proces kontroly závesu 

V záujme zachovania bezpečnosti vykonávanej práce je používateľ zodpovedný za vykonávanie pravidelných denných kontrol. Ďalšou výhodou vykonávania tohto typu kontroly je predĺženie životnosti stroja, pretože potom je možné ľahko vylúčiť možné poruchy. To následne šetrí peniaze, ktoré by sa museli vynaložiť na opravy. Počas bežnej kontroly sa zistia poruchy, ako napr: 

 • zhrdzavené komponenty, 
 • mechanizmus praskne, 
 • skreslenie jednotlivých prvkov. 

Existuje niekoľko základných typov kontrolných mechanizmov: 

 • prvú kontrolu, ktorá sa má vykonať pred použitím zariadenia, 
 • kontrola vykonaná pred každým použitím, 
 • pravidelné kontroly vykonávané raz za určité obdobie. 

Dodržiavanie týchto kontrol nám pomôže udržať naše pracovisko bezpečné a dlhodobo používať naše závesy v bezporuchovom stave. Nie každý je však oprávnený vykonávať tieto kontroly, pretože sú na to potrebné odborné znalosti a kvalifikácia. Takúto spôsobilosť možno získať absolvovaním špecializovaného kurzu o závesoch. Veľmi často takúto kontrolu vykonáva osoba, ktorá pracuje ako manipulant s hákmi v konkrétnom tíme. Technické prehliadky musia oprávnené osoby vykonávať aspoň raz za 12 mesiacov. Vykonávanie takýchto prehliadok je veľkou zodpovednosťou, pretože v rukách inšpektora je zaistenie bezpečnosti na stavenisku práva stavby. 

Správne vykonaná kontrola 

Pre správne posúdenie saní je dôležité zamerať sa na tieto aspekty: 

 • overenie technického stavu zariadenia, 
 • podrobenie zariadenia všetkým skúškam odolnosti, 
 • hodnotenie zariadenia z hľadiska vzhľadu, 
 • výmenu chybných komponentov a potvrdenie tejto výmeny príslušným vyhlásením, 
 • spísanie všetkých výsledkov kontrol do osobitného dokumentu o pozastavení. 

Po ukončení procesu kontroly zariadenia je potrebné ho riadne legalizovať. Tento proces zahŕňa vydávanie príslušných vyhlásení potvrdzujúcich, že záves je v riadnom stave a pripravený na použitie pracovníkmi. Na správne posúdenie technického stavu závesu je dôležité zamerať sa na zistenie nepríjemností, ako sú: 

 • zmena farby, 
 • trhliny v komponentoch, 
 • poškodenie, 
 • deformácia dielu. 

Po tejto vizuálnej kontrole sa stroj podrobí záťažovým testom. Ak tieto prebiehajú bez akýchkoľvek sťažností, je možné udeliť pozitívne hodnotenie, ktoré oprávňuje praky na použitie v prácach. 

Vykonanie kontroly závesu zamestnancom

Prečo je to také dôležité? 

Na miestach, ako sú staveniská, je bezpečnosť prvoradá. To so sebou prináša potrebu vykonávať kontroly a evidovať všetky zariadenia, ktoré sú vhodné na používanie. Nedodržanie akýchkoľvek dokumentov môže viesť k tragédii, keď je ohrozené zdravie alebo životy pracovníkov. Ak sa plánujete rozvíjať v oblasti vykonávania prác na závesoch, zvážte vhodné školenie, ktoré vás pripraví na obsluhu, kontrolu a registráciu tohto zariadenia.