Používanie mobilných platforiem

Práca s mobilnými platformami 

Pri vešaní vianočných ozdôb v mestách a v skladoch sa čoraz častejšie stretávame s mobilnými plošinami. Pri ktorých činnostiach môžu byť nenahraditeľné? 

Slávnostné obdobie 

mobilný výťah pri obliekaní vianočného stromčeka

V uliciach miest môžeme nájsť mobilné plošiny počas rôznych prác a aktivít. Počas sviatočného obdobia k nim patrí montáž a demontáž výzdoby alebo umiestňovanie ozdôb na budovy. Keď je čas na osádzanie vianočných stromčekov, mobilné plošiny umožňujú rýchle a bezpečné dosiahnutie správnej výšky. 

Upratovacie práce  

Okrem iného sa používajú aj na čistenie parkov alebo ulíc.Používajú sa aj na orezávanie stromov a kríkov, ktoré rastú pozdĺž ulíc. Bez nich by bolo ťažké dosiahnuť na vysoké konáre, ktoré treba skrátiť. Montáž reklamných tabúľ je tiež náročná bez správneho vybavenia, takže mobilné plošiny sú na túto úlohu nevyhnutné. 

Okná a odkvapy 

Čistenie okien výškových budov je ďalšou úlohou, pri ktorej sú mobilné plošiny nepostrádateľné. Vďaka nim je práca bezpečná a jednoduchá. Mobilné plošiny sú nevyhnutné aj na čistenie odkvapov, ktoré zbierajú dažďovú vodu zo striech. Bez nich by bolo ťažké dostať sa na miesta, ktoré treba vyčistiť. 

Odvetvie zábavy 

Pred a po koncertoch, vystúpeniach a galavečeroch je dôležité mať na pamäti užitočné nástroje. Takýmto vybavením sú dokovacie rampy, ktoré sú neoceniteľné pri stavbe pódií alebo montáži zvukových a dekoračných prvkov. Umožňujú efektívne a bezpečne dopraviť vybavenie na miesto konania a nainštalovať ho tam, kde je potrebné. Je potrebné si uvedomiť, že nakladacie rampy zabraňujú nepríjemnému a časovo náročnému zdržaniu podujatia, preto je ich používanie také dôležité. 

Stavebníctvo a renovácia 

Eskalátory sú kľúčovým nástrojom na staveniskách a pri rekonštrukciách, pretože umožňujú pohodlne a bezpečne vykonávať mnohé úlohy, ktoré by inak boli náročné a nebezpečné.  

Práca na budovách 

Mobilné plošiny sú v prvom rade nevyhnutné pri izolácii budov. Pomocou nich sa pracovníci dostanú na všetky ťažko prístupné miesta na stenách budovy, ako sú rímsy alebo okolo striech, bez toho, aby museli používať rebrík alebo iné nebezpečné zariadenia. 

závesná plošina pri čistení okien

Montáž okien 

Pri montáži okien sa používajú aj pohyblivé plošiny, ktoré umožňujú presné a správne umiestnenie okien. Sú nevyhnutné aj pri montáži odkvapov, strešných krytín, ako aj pri murárskych a omietkárskych prácach, pretože umožňujú pohodlné a bezpečné vykonávanie úloh vo výške. 

Kontrola komínov 

Ďalšou aplikáciou mobilných plošín je kontrola a oprava ventilácie a komínov, ktorá umožňuje prístup do ťažko prístupných oblastí, ako sú ventilačné kanály alebo vnútro komínov, bez potreby rebríka. 

Pouličné osvetlenie 

Najnovšie sa mobilné platformy využívajú pri opravách pouličného osvetlenia, elektrického vedenia a telefónnych liniek. V tomto prípade plošiny umožňujú prístup k vysoko zaveseným komponentom zariadenia, čo umožňuje rýchle a bezpečné opravy bez blokovania premávky. 

Obchody 

Pohyblivé plošiny sú kľúčovým nástrojom v mnohých skladoch, kde je dôležité bezpečne a efektívne premiestňovať tovar vo výške. Používajú sa na: 

  • Umiestnenie tovaru na vysokých regáloch, kde je pre pracovníkov sťažený prístup, čo zvyšuje riziko úrazu. S mobilnými plošinami môžu pracovníci bezpečne a pohodlne umiestňovať alebo vyberať výrobky bez potreby rebríkov alebo výťahov. 
  • Nakladanie a vykladanie ťažkých vozidiel, ako sú nákladné autá alebo kamióny. Pohyblivé plošiny umožňujú bezpečný a jednoduchý presun tovaru medzi vozidlom a skladom, čím sa urýchľuje proces nakladania a vykladania. 
  • Vykonávanie opráv v oblasti skladu. Často je potrebné umiestniť zariadenie alebo materiál vo výške, aby sa mohli vykonať opravy. Mobilné plošiny umožňujú bezpečný a pohodlný pohyb a prácu vo výške, čo umožňuje efektívne vykonávanie úloh. 
pohyblivá plošina vedľa stromov

Iné miesta  

Pohyblivé plošiny sú nepostrádateľným nástrojom na prístup na mnohé miesta.  

  • Sady - hlavne pri zbere ovocia alebo orezávaní konárov stromov. Pohyblivé plošiny im umožňujú pohodlne vyliezť do výšok bez potreby rebríka, ktorý môže byť nebezpečný a ťažkopádny. 
  • Letiská - počas generálnych opráv a údržby lietadiel sa pracovníci musia dostať do vnútra stroja, aby mohli vykonať potrebné opravy a údržbu. Mobilné plošiny im umožňujú bezpečný prístup do vnútra lietadla bez potreby rebríka alebo iného vybavenia. 

Pohyblivé plošiny sú veľmi užitočné aj pri nakladaní batožiny do lietadla, pretože uľahčujú a urýchľujú proces nakladania. 

  •  Mnohé ďalšie miesta, ako sú sklady, výrobné haly, obytné budovy, verejné zariadenia.  

Ako vidíte, mobilná plošina je veľmi všestranné a užitočné zariadenie, ktoré je často nepostrádateľné, keď sa chcete rýchlo a jednoducho dostať na ťažko dostupné miesto. 

Otázky a odpovede

Aké plošiny sa používajú na čistenie výškových okien?

Závesné plošiny sa používajú na čistenie okien výškových budov. 

Môžu sa mobilné plošiny nachádzať v ovocných sadoch?

Áno, mobilné plošiny sa môžu používať aj v sadoch pri zbere ovocia alebo pri rezaní konárov stromov.