ZVÁRAČKA - PREVÁDZKA A TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA

Spoznajte zváračov a ich prácu 

Hlavná činnosť zváračky spočíva v tavení kovu v dvoch zváraných kusoch a ich spájaní pomocou prídavného kovu. To sa vykonáva pomocou vysokých teplôt vo zváracom oblúku. Všetky zváracie stroje pracujú podľa rovnakého modelu. Rozlišujú sa podľa zváracích techník, ktoré sú definované typom zvárača a určením stroja na prácu. 

zvárač pri práci

Zváracie technológie 

Vo zváračskom priemysle existuje hlavné rozdelenie zváracích techník: transformátorové invertorové a odstredivé. Pred výberom stroja je vhodné bližšie sa oboznámiť s uvedeným rozdelením. 

 • Možnosť transformátora - je tradičnou technikou zváracích strojov. Na ich napájanie sa používajú klasické transformátory. Pozostáva z oceľového jadra a navyše z dvojitého vinutia: sekundárneho a primárneho. Prúd tečúci do primárneho vinutia vytvára magnetické pole. Prostredníctvom elektromagnetickej indukcie sa na sekundárne vinutie privádza napätie. Elektrický prúd sa transformuje na vysokoteplotný oblúk. Za ním prebieha proces zvárania. 
 • Možnosť meniča - V moderných zváracích strojoch je typom napájania invertor. Činnosť invertorovej zváračky je založená na elektronickom riadiacom systéme. Ten premieňa prúd z elektrickej siete na jednosmerný prúd. Invertor oddeľuje sieťové napájanie, čo zvyšuje bezpečnosť pri používaní zariadenia a pri samotnej práci. 
 • Možnosť Vortex - najstaršia z technológií používaných vo zváračkách, ktorá sa pomaly vyraďuje. Najčastejšie sa používajú v továrňach na výrobu ťažkých oceľových konštrukcií. Prevádzku tohto typu zváračky umožňuje jej konštrukcia - odstredivá zváračka je vybavená asynchrónnym motorom a generátorom striedavého prúdu s usmerňovačom.  

Výhody jednotlivých technológií zvárania 

zvárač s maskou a rukavicami

Hlavné výhody zváračov s transformátorovou technológiou: 

 • nekomplikovaný dizajn, 
 • nízke nákupné náklady, 
 • možnosť použitia pri domácich prácach, 
 • vysoká spoľahlivosť, 
 • používanie štandardných typov zvárania: MAG, MIG/MAG. 

Hlavné výhody zváracích strojov s technológiou vynálezu: 

 • kompaktnosť zariadenia, 
 • mobilita zariadenia, 
 • možnosť určiť presné napätie prúdu počas zvárania, 
 • pohodlie a presnosť používania, 
 • vonkajšie a vnútorné použitie, 
 • vysokokvalitné zvary, 
 • významnú energetickú účinnosť. 

Hlavné výhody zváračiek s vírovou technológiou: 

 • Používajte na prácu na ťažkých oceľových konštrukciách, 
 • zjednodušený dizajn, 
 • jednoduchosť opravy, 
 • bezpečnosť používania, 
 • relatívne nízka cena, 
 • značný počet náhradných dielov vďaka svojej dlhodobej prítomnosti na trhu. 

OTÁZKY ŠTUDENTOV

Ako presne funguje zváračka?

Činnosť zariadenia, ako je zváračka, je založená na spájaní kovových častí pomocou elektrického oblúka. Obrobky sa spájajú pomocou zváracieho prídavného materiálu.

Aké najnovšie technológie sa používajú vo zváracích strojoch?

Najmodernejšia technológia dostupná na trhu je technológia vynálezových zváračiek. Je založená na napájaní pomocou invertora.