Zoznam certifikačných komisií pre skúšky G1, G2, G3

G1, G2, G3 právomoci - certifikačné komisie

Na vykonávanie prác na elektrických inštaláciách a sieťach kategórie G1, tepelných inštaláciách kategórie G2 a plynových inštaláciách kategórie G3 potrebujete príslušnú kvalifikáciu. Tieto povolenia sa označujú ako "povolenia SEP", ale môže ich nariadiť nielen SEP - Zväz poľských elektrikárov.

Certifikačné komisie, ktoré môžu udeľovať elektrotechnickú kvalifikáciu G1, ako aj pre kategórie G2 a G3, vymenúva Energetický regulačný úrad.

Hlavné certifikačné komisie sú:

  • SEP - Asociácia poľských elektrotechnikov
  • PSE - Poľská asociácia elektrických inštalácií
  • SIMP - Asociácia poľských strojných inžinierov
  • SITPS alebo SITSpoż - Asociácia inžinierov a technikov potravinárskeho priemyslu

ERÚ môže menovať aj ďalšie certifikačné komisie. V Poľsku preto existuje niekoľko stoviek rôznych komisií, pred ktorými môžu získať kvalifikáciu účastníci takzvaných školení G1, G2, G3.

Za zmienku stojí, že právomoci vydané skúšobnými komisiami: SEP, PSE, SIMP, SITPS sa udeľujú na dobu určitú 5 rokov. Po tomto čase je potrebné si ich obnoviť opakovaním skúšky.

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: