Hälso- och säkerhetsinspektör

Personer som ansvarar för hälsa och säkerhet i arbetet är arbetsmiljöinspektörer. Uppgiften för en person som arbetar i en sådan position är att utföra alla nödvändiga aktiviteter för att säkerställa att nivån på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är optimal.
Till besiktningsmannens uppgifter hör bl.a.
  • genomföra revisioner
  • samordning av riktigheten av hälso- och säkerhetsregler
  • ständig övervakning
  • genomföra grundutbildning och periodisk utbildning
  • upprättande av dokumentation, till exempel analyser yrkesrisk
  • genomför förfaranden efter olyckan
  • implementering av servicerekommendationer
  • och annan verksamhet under myndigheten

Hälso- och säkerhetsinspektörer kan vara personer med lämplig utbildning och yrkeserfarenhet. För att bli inspektör måste man genomgå minst en teknisk skola inom relevant område eller högskolestudier inom den inriktning som berättigar till titeln.

  • inspektör - genomfört tekniskt gymnasium i yrket
  • överinspektör - avslutad teknisk gymnasieskola i yrket och 3 års erfarenhet på arbetsplatsen eller avslutat högre eller forskarutbildning

För närvarande behöver inte företag anställa sina egna specialister inom arbetsmiljöområdet. Du kan använda externa tjänster som tillhandahålls av företag verksamma i branschen. När du väljer dem är det värt att uppmärksamma vilka rättigheter du har. När det gäller arbetsplatser som sysselsätter minst 100 personer är det nödvändigt att utse en hälso- och säkerhetstjänst. En auktoriserad arbetsmiljöpersonal ansvarar också för att sådana aktiviteter utförs. Kraven kan också skilja sig åt vid speciella faror på arbetsplatsen.

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: