FARLIG SKADA

Oförutsedd skada på UTB, till följd av vilken UTB inte är lämplig för drift eller dess fortsatta drift utgör ett hot mot människors liv eller hälsa, egendom eller miljö.

Betygsätt detta inlägg
 »