KAPACITET

nominell, maximal belastning, uttryckt i kilogram eller ton, för vilken UTB är konstruerad och för vilken tillverkaren säkerställer att den fungerar korrekt

Betygsätt detta inlägg