HDS kranar

Mobilkranar, även kallade omlastning eller hydrauliska lastbilskranar (HDS), har funnits på marknaden länge, men har blivit populära först på senare år. De tillhör gruppen tranor och är ordnadeami används för lossning och lastning av olika typer av gods. Till skillnad från andra kranar kan de nå nästan var som helst på grund av sin kompakta design. Dessa maskiner används inom transport- och byggbranschen. De äger kör mekanisk,y sammansatt jag själv Med roterande kolumner på basen, och bomsystem placerat jag själv överst i kolumnen. Lastkranar kanske monterade både på semitrailers och på fordon. De används ofta på traktorenheter för att underlätta transport- och lossningsprocessen. De är klassificerade som bärbara kranar och omfattas av bestämmelserna från Office of Technical Inspection. 

På grund av den olika designen anpassad för enskilda branscher är bärbara kranar / omlastningskranar indelade i: 

 • omlastning på baksidan av fordonet med en överföringslåda 
 • omlastning i mitten av fordonet 
 • laddar om monterad bakom förarhytten,  Använd i företagah transportkap 
 • allmänt ändamål med chassistruktur z hissåh fungerar horisontelltsom jobb beror på på att lyfta och sänka laster 
 • används i träindustrin utrustade med speciella gripdon istället för standardkroken 

 

Ansökan: 

 • transport av byggmaterial på höjder 
 • inom träindustrin för lastning och lossning av träd 
 • transport av sjöcontainrar 
 • lossning och omlastning av industricontainrar i lager 
 • stapla pallar på högre våningar 
 • på mindre ytor på byggarbetsplatser, där det inte är möjligt att använda tung utrustning 
 • transport byggmaterial på pallar 

 

Konstruktion av en HDS-kran 

HDS-kranar består av permanenta konstruktionselementsom är deras oumbärliga utrustning och delar variabler som finns iutbytt beroende på vgenomförde tvättaytill vilkenHallå given kran vänster anpassas. 

 

Fasta element: 

 • kranens stabiliserande stöd, liksom fordonet som den är monterad på, balanserar den ökade vikten på kranen 
 • kolonn fäst vid basen - det händer att den har ett teleskopsystem som underlättar lyftarbetet 
 • basen som kranen är placerad på - den förändras aldrig oavsett omfattningen av det utförda arbetet 
 • justerbar bom för att bära last, vilket är en av de viktigaste delarna av hela HDS-enheten, eftersom den möjliggör arbete även i den mest otillgängliga terrängen 

 

Variabla element: 

 • gripdon som används istället för kroken, inkl. inom träindustrin 
 • krok som används för att greppa och bära laster 
 • hydraulsystem installerat i hissar som används på byggarbetsplatser och i lager - förbättrar kranens arbete 

 

De variabla delarna av kranen kan anpassas till enhetens aktuella arbete. Några exempel är: 

 • kroken kan installeras för att bära stora och tunga laster - förverkligandet av denna uppgift är baserat på användningen av ett repsystem 
 • en gripare, som är ett alternativ till kroken - används i svåra uppgifter när det är nödvändigt att hänga upp olika delar med rep eller selar; klarar av oregelbundna former 
 • ett hydrauliskt system som kan användas för att effektivt packa upp utrustningen; den viktiga fördelen är att den är exakt 

Hur ofta det borde att utföra HDS-underhåll? 

Underhåll av HDS bör ske i tiddvs specificeradm i enhetens bruksanvisning.  

Det är viktigt att följa dess bestämmelser. Det finns tre typer av undersökningar: periodiska, operationella och efter olycksfallsundersökningar. Periodisk inspektion bestäms i enlighet med det datum som anges för en viss typ av kran. Det tekniska tillståndet för drivmekanismerna, bärande senor, samt deras fästen och bromssystem kontrolleras av en konservator. Inspektören vid kontoret för teknisk inspektion bör kontrollera kvalifikationsintygen för underhållspersonen och HDS-operatören, det elektriska mätprotokollet, underhållsloggen samt inspektionsboken. Dessutom anger den omfattningen av drifttester beroende på anledningen till inspektionen, t.ex. modernisering, reparation eller utbyte av element. 

En annan sak är att kontrollera styr-, belysnings- och signalanordningar samt rörelsestopp och säkerhetskomponenter. Det rekommenderas att kontrollera brandskyddssystemet och bärkonstruktionen en gång per år. För att förhindra fel och funktionsfel på HDS-kranen, utför en underhållsinspektion regelbundet. Tester efter fel (olycka) utförs när det inträffar en olycka eller skada på enheten. 

 

Vad är iy HDS operatörsersättning? 

Förtjänsten i denna position kan variera mycket. Den anställdes erfarenhet och företagets särart bör beaktas. Lönen kan variera mellan 2 400 PLN - 4 000 PLN. Men när vi överväger att arbeta utomlands kan vi räkna med 50 € till 70 € per timme. 

 

Vilka kvalifikationer måste ha HDS-operatör?  

En person som vill arbeta som HDS-operatör måste erhålla lämpliga kvalifikationer, som beviljas efter en specialistkurs på HDS, där deltagarna är förberedda för att apparaterna fungerar korrekt samtidigt som de följer alla hälso- och säkerhetsregler. Under utbildningen genomförs praktiska övningar och teoretiska lektioner, där du kan lära dig om konstruktion av maskiner och annan kunskap som kan vara användbar när du börjar arbeta som HDS-operatör. Kurs avslutas med en yrkesexamen, som äger rum inför kommittén för Office of Technical Inspection. Endast genomgången av det statliga provet säkerställer rätten att köra HDS-kranar. Personer som är intresserade av kursen måste uppfylla flera villkor, det vill säga vara minst 18 år, ha minst grundläggande utbildning, körkort kategori C och inga kontraindikationer för att arbeta som operatör bekräftad av läkarintyg. Rapporter visar att byggnadsarbetare med HDS-behörighet är en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna. 

 

HDS-kranar kan användas både ute och inne i hallar eller byggnader. Det är dock värt att komma ihåg att rummen måste vara ordentligt luftkonditionerade på grund av risken för förgiftning av avgaser. Vid byiga vindar eller stormar, och när sikten är dålig, sluta använda maskinen. Innan arbetet påbörjas bör operatören av maskinen alltid försäkra sig om att det inte finns någon risk för en säkerhetsincident. Under arbetets gång ska han följa alla hälso- och säkerhetsregler och komma ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning. 

5/5 - (23)