Kurs G1, G2, G3

Vill du få tillstånd för drift och tillsyn av apparater, installationer och elnät som använder värme eller gas? Vi bjuder in dig till kurser för G1, G2, G3 certifikat för SPA! Vi genomför omfattande och professionella utbildningar i ovanstående kategorier, förbereder oss för examen inför SEP-kommittéer, PSE, SIMP, SITPS. Många års erfarenhet, moderna träningsmetoder, överkomliga priser och hög genomslagsfrekvens är de främsta fördelarna med vårt erbjudande. Anmäl dig till en kurs (SEP, PSE, SIMP, SITPS)!