Konsulttjänster för hantering av utrustning

Underhåll, modernisering och revision av UDT-maskiner 

Vi har funnits på marknaden i mer än 15 år och varje år håller våra tjänster högsta nivå. Vi har välutbildade och erfarna specialister inom alla områden av reparation, underhåll och modernisering. Konsulttjänster som vi erbjuder 

Vi erbjuder dig professionella konsulttjänster inom: 

reparation av saxplattform
 • Tolkning av lagstiftningen om modernisering, reparation och drift av UDT-maskiner, 
 • lösningar på tekniska problem med UDT-maskiner, 
 • Utarbetande av den dokumentation som krävs för registrering av utrustningen hos kontoret för teknisk inspektion, 
 • teknisk expertis för UDT-utrustning, 
 • hjälp med att välja de lämpligaste reparations- och uppgraderingslösningarna för UDT-utrustning, 
 • val av lämpliga UDT-maskiner för att uppfylla kundernas behov, 
 • Kontroller efter installationen innan maskinen överlämnas för användning och efter att den har installerats på en annan plats, 
 • Kontrollera att UDT-utrustningen uppfyller hälso- och säkerhetskraven. 

Varför genomföra en UDT-maskinrevision?  

Det finns många fördelar med att genomföra en UDT-maskinrevision, bland annat 

 • Förbättrad säkerhet på arbetsplatsen: Revisionen identifierar och avlägsnar potentiella maskinrisker, vilket minskar risken för olyckor och skador på arbetstagare. 
 • Förbättring av prestanda: Revisionen gör det möjligt att identifiera och åtgärda orsakerna till maskinfel, vilket ökar produktiviteten och tillförlitligheten. 
 • Kostnadsbesparingar: Revisionen identifierar och eliminerar material- och energislöseri, vilket leder till en minskning av produktionskostnaderna. 
 • Förbättrad produktkvalitet: Revisionen identifierar och avlägsnar orsakerna till att produkten inte överensstämmer med standarder och krav, vilket ökar produktkvaliteten och kundnöjdheten. 
 • Medarbetarnas tillfredsställelse: Revisionen identifierar och avlägsnar orsakerna till obekväma arbetsförhållanden, vilket ökar de anställdas tillfredsställelse och motivation att arbeta. 

Varför vi? 

Vårt företag har många års erfarenhet av att arbeta med maskiner som omfattas av UDT. Sedan många år tillbaka erbjuder vi reparations- och moderniseringstjänster för alla typer av hanteringsutrustning. Vi erbjuder våra tjänster i hela Polen med möjlighet att anlända till den adress som kunden anger, tack vare vilket vi har tusentals nöjda kunder. 

Andra tjänster som vi erbjuder 

kran under modernisering

Vi har även mobila och stationära tjänster:  

 • gaffeltruckar,  
 • kranar,  
 • HDS-kranar,  
 • saxliftar och korgliftar, 
 • teleskoplastare. 

Vi erbjuder försäljning av denna utrustning, både ny och begagnad, och vi tillhandahåller även utbildning för underhållstekniker och operatörer av ovan nämnda utrustning. 

Om du är intresserad av våra tjänster eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha. 

Frågor och svar

Erbjuder ni hjälp med eftermonteringslösningar för kranar?

Ja, vi erbjuder hjälp med att välja de bästa eftermonteringslösningarna för kranar och andra UDT-maskiner. 

Förbereder ni den dokumentation som krävs för registrering av gaffeltruckar hos UDT?

Ja, vi erbjuder oss att förbereda den dokumentation som krävs för registrering av gaffeltruckar och annan UDT-utrustning vid kontoret för teknisk inspektion.