Svetsning - vad är det och vilka är metoderna?

Svetsning är inte en daglig aktivitet för de flesta. De måste ha hört talas om det förut, men minns de exakt vad som händer när något svetsas?

Det handlar om att sätta ihop delarna. För att få det rätt måste du börja med något enklare från grunden. Först, den vanligaste limstiften - några zloty i den bästa butiken, öppna pluggen, ta tag i pinnen med handen, smörj två ark, sätt ihop dem, limmet torkar, arken är sammanfogade. Alla vet det. Denna länkningsprincip bibehålls i efterföljande steg av avancemang.

Människor som gillar hantverk kommer att använda fler och olika material, inte bara papper. De behöver en mer permanent bindning av tyngre material än papper. De använder sedan varmt lim. De behöver en "pistol" för det, som, när den är ansluten till strömförsörjningen, värmer upp till tvåhundra grader Celsius. När du arbetar med höga temperaturer måste du upprätthålla säkra förhållanden och särskild omsorg. Pistolpatronerna är stelnat hett lim som smälter efter att ha värmts upp. Liksom is, som smälter när det är varmt, blir limmet en vätska. Sedan kopplar vi ihop de två delarna, limmet fryser. Dock kan stelnat lim lossna efter ett tag och vissa delar kanske inte fastnar. Med enkla, lätta saker händer det inte. Men ibland använder folk tyngre material.

Vissa använder bättre lim, vissa har till och med en lödkolv hemma. Lödkolven värms upp till en temperatur på trehundrafemtio grader. Som bindemedel använder den speciella metallblandningar (legeringar) som kan lösas upp hemma. Vilket måste vara säkert och med extrem försiktighet vid så hög temperatur och använda material. De vanligaste legeringarna som används är tenn eftersom det löser sig vid lägsta temperatur. Metall är ett fast, solidt material som inte deformeras lika lätt som lim.

Svetsning är en sammanfogningsmetod som främst används för konstruktionselement - maskiner och byggnader. Temperaturerna som uppnås av svetsmaskinerna är upp till fyrahundra grader Celsius. Det är omöjligt att kontrollera dem hemma och utan användning av specialiserad skyddsutrustning - handskar, stövlar, hjälm etc. OSH utbildning och användningen av utrustning. Vid svetsning kan man dessutom använda bindemedel, men främst på grund av så höga temperaturer smälter metalldelarna som ska sammanfogas samman. När metallkomponenter används på en byggarbetsplats är svetsning den mest hållbara metoden för sammanfogning eftersom den bibehåller formen och flexibiliteten hos originaldelarna. När det krävs mycket energi för att uppnå så höga svetstemperaturer skiljer sig svetstyperna även i sättet på vilket denna energi tillförs. Det finns svetsmaskiner som drivs av kemiska gaser (inerta och aktiva), elektriska ljusbågar (även gjorda med en volframelektrod).