Grundläggande metoder och typer av svetsning

Vad är svetsning och vad är svetsning?Redan i antiken var svetsning för människor något spännande och framför allt intressant. Vid tiden för upptäckten började massproduktionen av stål, som blev det huvudsakliga råmaterialet för tillverkning av vapen och alla verktyg. I början svetsades stål i smedsbränder. Tillsammans med framväxten av civilisationsutvecklingen skedde också en utveckling inom svetsindustrin, nya sätt att sammanfoga, till exempel lödning som används inom guldsmide och många andra, började användas. Resultatet av uppkomsten av nya metoder var det faktum att svetsning blev en integrerad del av ekonomins utveckling.

För att undvika misstag bör två termer som "svetsning" och "svetsning" särskiljas. Även om båda begreppen har många gemensamma drag, visar det sig vara ett misstag att identifiera dem. Svetsning är en av de tekniksektorer som möjliggör permanent sammanfogning av olika typer av metaller med hjälp av legeringar. Hela processen är en koncentrerad tillförsel av värme till de platser där fogar och svetsar ska placeras.

Svetsning - metoder och typerDe grundläggande svetsprocesserna är: svetsning, svetsning och lödning. Men när det kommer till begreppet svetsning, förstås det som en av flera svetsprocesser, bestående av en permanent koppling av element gjorda av olika typer av material. Sammanfogningsprocessen består i att värma elementen och sedan smälta dem på platserna för deras framtida anslutning med eller utan användning av bindemedel. Värmelänken under denna process är oftast svetsbågen, skapad som ett resultat av genereringen av elektricitet från svetskraftkällan. Svetsning innebär användning av olika typer av specialiserad utrustning, vars drift endast är möjlig med lämpliga tillstånd och dokument som intygar dem.

På grund av olika sorters kriterier kan många svetsmetoder särskiljas. Baserat på energikällan särskiljs följande:

  • Svetsgaser - är en av de mest populära svetsmetoderna på grund av att den fungerar perfekt med alla typer av stål och metaller. Gassvetsning använder metoden för att smälta kanterna på metaller förenade med en gaslåga.
  • Lasersvetsning - är en av de nyaste metoderna på svetsmarknaden, den möjliggör hög effektivitet och ger även möjlighet att kombinera olika typer av former i olika svetspositioner.
  • Elektronsvetsning - utförs med användning av en elektronstråle, den inkluderar plasma-, atom-, elektroslagg- och termitsvetsning.

Baserat på enheterna särskiljs följande:

  • MIG-svetsning - i den här metoden är det viktigt att ha lämplig svetsfärdighet samt förmåga att använda lämpliga verktyg. Svetsning utförs med användning av en förbrukningsbar elektrod som skyddas av en kemiskt inert gas.
  • MAG-svetsning - nästan identisk med MIG-svetsning, skillnaden är att denna metod använder kemiska gaser.
  • MMA-svetsning - den äldsta, universella metoden med en belagd elektrod.
  • Subbågsvetsning - processen att sammanfoga metallelement med en elektrod.
  • TIG-svetsning (volframelektrod) - svetsning av högsta kvalitet utan stänk.