Vad är flänsförbindelser?

skiss över flänsförbindelsen Flänsförband är en av de vanligaste förbanden som används inom industrin. De svetsas fast på rören och kännetecknas av sin runda form. När man gör en flänsanslutning måste man se till att typen av flänsanslutning väljs på rätt sätt. Endast en väl vald anslutning kan tjäna säkerheten och ha en positiv inverkan på utrustningens/trycksystemets livslängd Du bör känna till och följa kraven i det europeiska tryckdirektivet.
Äldre konstruktioner kännetecknas av asbesttätningar. I dag är det otänkbart att använda asbest eftersom asbest är förbjudet!

Och hur väljer du vilken typ av anslutning du vill ha?

Kriteriet för val av anslutning är drift! Flänsen är avsedd att ge en hållbar och tillförlitlig anslutning. Vanligtvis används flänsanslutningar när fästen installeras.

Flänsarna tillverkas enligt standarder, vilket är mycket viktigt. Dessa standarder garanterar säkerheten. Vilka är standarderna i Europa? Flänsar i Europa kallas PN och tillverkas enligt EN 1092-1. Symbolen och numret anger flänsens nominella tryckklass.

Vad flänsförband kan göra tillsammans:

 • Rör av gjutjärn med rördelar
 • Stålrör med rördelar
 • PVC-rör med kopplingar
 • PEHD-rör med kopplingar

Det är bra att veta vad sådana anslutningar används till, och dessa anslutningar används för bindning:

 • Ledningar
 • Rör
 • Beslag
 • De används också inom den kemiska industrin, livsmedelsindustrin och energiindustrin.

Hur ser installationen ut?

 • Flänsbeslag teamFlänsanslutningen får endast monteras av kvalificerade och auktoriserade personer!
 • Alla bultar och packningar ska kontrolleras för att se till att de är kompletta.
 • Först när dessa steg har slutförts kan installationen påbörjas.
 • Rätt verktyg bör väljas, till exempel: momentnycklar, hydrauliska
 • Installationsteamet ställer sedan in leden och drar åt skruvarna enligt diagrammet.
 • Skruvarnas åtdragning har 5 steg tillsammans med vridmomentet.
 • Beräkningen av packningens tryckkraft genom flänsarna har ett definierat område - från minsta täthet till största täthet.

Självklart är arbetet med att montera flänsförbindelser ett ansvarsfullt arbete som kräver yrkeskunskap. Montering och demontering ska ske under säkra förhållanden! Utan yrkeskunskap och god hantverksskicklighet är det omöjligt att montera en flänsförbindelse på ett sätt som garanterar dess stabilitet och hållbarhet. Precision och noggrannhet är av största vikt inom detta område.