Vad är slings - egenskaper

En lyftsele kallas för en anordning i en kran eller en lyftkran. Den används för aktiviteter som: 

 • upphängning, 
 • stöd, 
 • bärande. 
Slingor på byggarbetsplatsen

Det finns olika typer av slings, varav de vanligaste är 

 • slings i form av kedja, 
 • slingor tillverkade av stålvajrar, 
 • gripande slingor, 
 • hakande slingor, 
 • syntetiska slungor. 

Inspektion av lyftselen 

För att upprätthålla säkerheten i det arbete som utförs är det användarens ansvar att utföra regelbundna dagliga kontroller. En ytterligare fördel med att utföra denna typ av inspektion är att den förlänger maskinens livslängd, eftersom det då är lätt att utesluta eventuella fel. Detta sparar i sin tur pengar som skulle ha behövt spenderas på reparationer. Vid en rutininspektion upptäcks fel som t.ex: 

 • rostade komponenter, 
 • mekanismen brister, 
 • förvrängning av enskilda element. 

Det finns flera grundläggande typer av kontroller, och dessa är: 

 • den första kontrollen som ska göras innan utrustningen används, 
 • en kontroll utförs före varje användning, 
 • periodiska inspektioner som utförs en gång under en viss tidsperiod. 

Genom att följa ovanstående inspektioner kan vi hålla vår arbetsplats säker och använda våra slings i problemfritt skick under lång tid. Det är dock inte alla som är behöriga att utföra sådana inspektioner, eftersom det krävs särskilda kunskaper och kvalifikationer. Sådan kompetens kan förvärvas genom att delta i en specialiserad kurs om sling. Ofta utförs en sådan besiktning av en person som arbetar som krokförare i ett visst team. Tekniska inspektioner måste utföras av auktoriserade personer minst en gång var 12:e månad. Att genomföra sådana inspektioner är ett stort ansvar, eftersom det ligger i inspektörens händer att garantera säkerheten på platsen för byggrätter. 

Korrekt utförd kontroll 

För att göra en korrekt bedömning av slädar är det viktigt att fokusera på aspekter som 

 • Kontroll av utrustningens tekniska skick, 
 • Utrustningen ska genomgå alla hållbarhetstester, 
 • bedöma anordningen med avseende på utseendet, 
 • byta ut de defekta komponenterna och bekräfta detta med en lämplig deklaration, 
 • att alla resultat av inspektionerna skrivs in i ett särskilt dokument om upphävanden. 

När vi väl har kontrollerat utrustningen måste den legaliseras i vederbörlig ordning. Denna process består i att utfärda lämpliga intyg som bekräftar att den är i gott skick och redo att användas av arbetstagarna. För att korrekt bedöma lyftslingens tekniska skick är det viktigt att fokusera på att upptäcka olägenheter som t.ex: 

 • missfärgning, 
 • sprickor i komponenterna, 
 • skador, 
 • deformation av delar. 

Efter denna visuella inspektion genomgår maskinen belastningstester. Om dessa fungerar utan några klagomål kan man ge ett positivt betyg, vilket innebär att slingan kan användas i arbetet. 

En anställd utför en kontroll av en slinga

Varför är detta så viktigt? 

På platser som byggarbetsplatser är säkerheten av yttersta vikt. Detta medför i sin tur behovet av att genomföra inspektioner och registrera all utrustning som är lämplig för användning. Om pappersarbetet inte följs kan det leda till tragedier, där arbetstagarnas hälsa eller liv sätts på spel. Om du planerar att börja arbeta med lyftredskap bör du överväga lämplig utbildning för att förbereda dig för att använda, inspektera och registrera denna utrustning.