(FAW) Brandkunskap - Warszawa och hela Polen

Szkolenie (FAW) FIRE Awarness – Ochrona przeciwpożarowa jest dedykowane pracownikom turbin wiatrowych i osobom pracującym na wysokościach.

OSO Operatörsutbildningscenter bjuder in dig till kursen (FAW) Fire Awareness – Brandskydd Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczyć prewencji wybuchu pożarów, postępowania podczas ich gaszenia oraz właściwego korzystania z wyposażenia gaśniczego.  

Vindkraftverk

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w przypadku zagrożenia pożarowego w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (FAW) Fire Awareness. 

På vårt center erbjuder vi möjligheten att få kompetens och kunskap under ledning av experter inom området. Våra kurser (FAW) Brandmedvetenhet täcker hela landet - både på vårt huvudkontor i Warszawa och på våra filialer, samt i form av öppna och slutna utbildningar. Välja att delta i en kurs (FAW) Fire Awareness, du kan räkna med attraktiva finansiella villkor. 

Syftet med utbildningen

(FAW) Fire awareness – Ochrona przeciwpożarowa GWO 

Det primära syftet med utbildningen (FAW) Brandmedvetenhet organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nauczenie ich, jak postępować w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Kursanci zdobędą wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe oszacowanie skali zagrożenia pożarowego, a także skuteczne i bezpieczne gaszenie ognia przy wykorzystaniu podstawowych środków gaśniczych. 

Kursdeltagare i klassrummet

Program

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej GWO (FAW) Brandmedvetenhet zostało skonstruowane na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z aspektami prawnymi, naukę postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego na turbinach wiatrowych oraz praktyczne ćwiczenia oparte na realistycznych scenariuszach. 

I slutet av kursen kommer deltagaren att ha förvärvat kunskap i: 

 • zidentyfikowania przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z nimi zagrożeń; 
 • rozpoznawania wczesnych oznak pożaru w obrębie turbin; 
 • tworzenia spersonalizowanych planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących strategie wykrywania pożaru oraz szczegółowe procedury ewakuacyjne; 
 • walki z rozprzestrzenianiem się ognia i udzielania charakterystyki przebiegu pożaru; 
 • skutecznego prowadzenia działań gaśniczych w turbinach wiatrowych, obejmujące właściwe wykorzystanie podstawowych środków gaśniczych; 
 • umiejętności tworzenia planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących wykrywanie pożaru oraz procedury ewakuacyjne; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im profesjonalnie reagować w sytuacjach związanych z pożarami w turbinach wiatrowych. 

Uprawienia

Vi är ackrediterade av DNV och GWO. 

Träning (FAW) Brandmedvetenhet utförs i enlighet med gällande standard Grundläggande säkerhetsutbildning för GWO.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów.  

Krav

Följande krav måste uppfyllas för att få arbeta på hög höjd:

 • Vuxen 
 • Minst gymnasieutbildning 
 • giltigt intyg från en företagsläkare om att det inte finns några hälsoproblem för arbete på en höjd av mer än tre meter 
 • socialförsäkring eller olycksfallsförsäkring 
 • ha ett WINDA ID-nummer 
 • ifyllt medicinskt frågeformulär 
 • betald utbildningsavgift 
 • identitetskort 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) – potrzebne do zajęć na poligonie pożarowym 

Kursen är viktig: 24 månader 

Maximalt antal deltagare per grupp: 10-12 personer 

Pris

Pris för utbildningen (FAW) Brandmedvetenhet bestäms på individuell basis. Avgiften beror på antalet deltagare. Vi erbjuder attraktiva rabatter för större grupper. 

Utbildningens varaktighet: 1 dag 

Plats för undervisning  

Vi erbjuder utbildning på olika platser, inklusive Warszawa och på våra regionala kontor runt om i landet. Vi erbjuder även utbildning på plats, inklusive resor till kunden.  

All information om öppna kurser finns på vår webbplats. Om du är intresserad av sluten utbildning, vänligen kontakta oss - vårt center kommer att förbereda ett personligt erbjudande för dig. 

Om du behöver mer information är vi redo att svara på alla dina frågor om våra kurser. Kontakta oss gärna via telefon eller e-post och besök vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande, hjälper dig att skingra dina tvivel och förbereder en utbildningsoffert. 

Välkommen till CSO Operator Training Centre för utbildningskurser (FAW) Fire Awareness – Warszawa i cała Polska! 

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: