G3-utbildning - få tillstånd från SPA!

G3 kurser

Vi inbjuder dig att anmäla dig till G3-kursen på OSO Operator Training Center! Det är en gaskurs riktad till personer som vill arbeta med enheter, installationer och nätverk som producerar, bearbetar, överför och förbrukar gasformiga bränslen. Utbildningen omfattar drift, reparationer, montering, underhåll samt kontroll- och mätarbeten.

Operatörsutbildningscenter är ett utbildningsföretag med många års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder professionella och heltäckande tjänster i ett brett utbud och till överkomliga priser.

Vår G3-utbildning ger deltagarna kunskap om drift och övervakning av enheter, installationer och gasnät. Förbereder sig inför tentamen inför en valnämnd examenskommitté t.ex. (GAM, PSE, SIMP, SITPS) och efter att ha klarat det låter det dig få ett kvalifikationscertifikat.

G3-behörigheter behövs för:

 • gasutrustning och installationer med ett tryck som inte är högre än 5 kPa
 • gasutrustning och installationer med ett tryck över 5kPa
 • industriella mottagare av gasformiga bränslen med en effekt över 50 kW
 • gasdistributionsnät med ett tryck som inte är högre än 0,5 MPa (gasledningar och reduktionspunkter, bensinstationer)
 • gasöverföringsnät med ett tryck över 0,5 MPa (gasledningar, bensinstationer, gaskompressorstationer)
 • gasturbiner
 • utrustning för produktion av gasformiga bränslen, gasgeneratorer
 • lagringsanordningar för gasbränsle
 • utrustning för bearbetning och behandling av gasformiga bränslen, sönderdelning av gasformiga bränslen, naturgasbehandlingsutrustning, gasbehandlingsanläggningar, expansionsanläggningar och tappningsanläggningar för flytande gas, denitrifikation, blandningsanläggningar
 • styr- och mätapparater samt anordningar och installationer för automatisk reglering, styrning och skydd av ovan nämnda anordningar och installationer

OSO centrum är moderna undervisningsmetoder, erfarna och kvalificerade instruktörer och professionellt utrustade träningsrum. Tillsammans med oss kommer du verkligen att kunna klara provet inför SEP, PSE, SIMP, SITPS kommittéer!

Antagningskrav:

 • 18 år eller äldre
 • åtminstone grundläggande utbildning

Var verkar vi

Warszawa, Krakow, Katowice, Bielsko-Biała är städer där vi är tillgängliga för våra kunder - det är här våra träningsrum finns. Aktuella datum för klasserna finns på vår hemsida i schemat. Vi är också redo att genomföra slutna utbildningar – för organiserade grupper.

Vi bjuder in dig till kurser på OSO Operator Training Center!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: