Чому варто брати участь у навчанні з охорони праці?

слухачі курсів з охорони праціІнструктаж з охорони праці - це курс, який проводиться перед допуском працівника до роботи. Він включає загальний інструктаж і інструктаж на робочому місці. Його головна мета – поінформувати новоприйнятого про небезпеки, які можуть виникнути на даному робочому місці, надати йому необхідні знання та навички для виконання роботи з урахуванням правил техніки безпеки, а також принципів надання першої допомоги. Роботодавець також зобов'язаний ознайомити працівника з методами, якими новоприйнятий на роботу зможе захистити себе від шкідливих факторів на робочому місці, і методами, які забезпечать безпечне виконання роботи. Очевидно, що всі ці сфери є специфічними для компанії, і конкретні правила відрізняються залежно від типу організації, в якій працює особа.

Для кого тренінг?

Навчання з питань охорони праці має бути організовано роботодавцем і обов’язок брати в ньому участь поширюється на кожного працівника без винятку. Забороняється допускати до роботи працівників без навчання та інструктажу. Кожен працівник зобов'язаний брати участь у всіх призначених для нього інструктажах і знати правила і норми охорони праці. Курси є обов'язковими для кожної новоприйнятої або прийнятої на роботу особи, незалежно від посади та виду роботи, яку вони повинні виконувати. Також навчанню підлягають працівники, які прийняті на навчання за певною професією. Навчання повинні пройти всі відряджені особи з інших компаній, спеціалісти сторонніх компаній, які працюють на закріпленому об’єкті, а також студенти та практиканти, які проходять практику в даній компанії.

Хто може їх проводити?

Цей курс може проводити працівник з охорони праці; особа, яка виконує ці завдання цієї служби в даній компанії, або сам роботодавець, який займає таку посаду. Також такий інструктаж може проводити працівник за дорученням роботодавця, який володіє відповідними знаннями та навичками, що дозволяють його оптимально провести, і який має чинний сертифікат, що підтверджує проходження необхідної підготовки в даній галузі. Весь курс навчання не повинен бути менше 90 хвилин.

Звільнення та штрафи за невиконання зобов’язання

Кожен новоприйнятий на роботу, як і кожен працівник, зобов'язаний піти далі інструктаж з техніки безпеки. Недотримання цієї вимоги може призвести до штрафу від 1000 до 30 000 злотих. Справа, яка дійде до суду, може коштувати до 50 тисяч.

На відміну від первинного навчання, від періодичного навчання працівник може бути звільнений. Однак ці особи повинні подати оновлену довідку про те, що вони пройшли необхідне навчання в іншого роботодавця або пройшли навчання за подібною посадою чи предметом протягом 6 або 12 місяців. Звільнення також може відбуватися на підставі відповідних правових норм.

Які існують види інструктажу з охорони праці?

Можна виділити два види навчання з охорони праці:

  • Попередній;
  • Періодичні

Початкове навчання у сфері охорони праці надається всім новоприйнятим працівникам незалежно від їх освіти та стажу роботи за даною професією чи посадою, тимчасовим працівникам, відрядженим працівникам, студентам та практикантам. Первинне навчання діє до 12 місяців з моменту початку роботи, 6 місяців для керівників. Таке навчання ділиться на дві частини:

  • загальний інструктаж;
  • робоче навчання.

Під час загального інструктажу учасники знайомляться з основними нормами охорони праці, які містяться в КЗпП. Під час цього навчання повинні бути представлені наступне: положення про роботу, а також норми та правила охорони праці, які діють на даній компанії. Також під час такого навчання працівник вивчає принципи надання першої допомоги. Навчання повинно проводитись у формі інструктажу з використанням усіх дидактичних засобів, таких як: фільми, дошки, засоби першої допомоги. Ця частина триває не менше 2 навчальних годин і повинна виконуватися стаціонарно. Проходження цього навчання для нових співробітників, учнів та підмайстрів є обов’язковим.

Навчання на робочому місці покликане ознайомити учасників з факторами робочого середовища, які виникають на певній посаді, і як захистити себе від ризиків, які ці фактори можуть створити. Навчання також повинно інформувати про можливі ризики, які можуть виникнути при виконанні роботи, а також представляти методи безпечного виконання професії. Формою проведення має бути інструктаж за розгорнутою програмою. Програма повинна включати: попередню бесіду, показ і роз'яснення процесу роботи, пробну і самостійну роботу працівника під керівництвом інструктора, а також перевірку і оцінку інструктором роботи працівника.

Періодичне навчання з питань охорони праці повторюється при прийнятті на роботу. Його мета – згадати та оновити знання та представити нові технічні та організаційні рішення. Частота, з якою проводиться це навчання, і його тривалість залежать від типу та умов робочої зони. Таке навчання повинно проводитись у формі інструктажу, лекції або самоосвіти, під час яких доцільно обговорити обставини та причини нещасних випадків, що можуть статися, і зробити профілактичні висновки.

Інструктор з охорони праці

Повторюваність періодичного навчання - терміни

Працівники, які займають посади, на яких виконуються особливо небезпечні роботи, пов’язані зі шкодою для здоров’я та нещасними випадками, зобов’язані один раз на рік проходити інструктаж на робочому місці та лекцію тривалістю не менше 6 годин (8 годин).

Кожні три роки працівники, які займають інші робочі посади, зобов’язані проходити навчання на робочому місці та лекцію мінімальною тривалістю 6 годин (8 годин занять).

Раз на п'ять років періодичне підвищення кваліфікації підлягають: роботодавцю та іншим особам, які керують працівниками (зокрема керівникам, майстрам і майстрам), а також інженерно-технічним працівникам, технологам і організаторам виробництва, конструкторам, конструкторам машин та інших технічних пристроїв. Навчання має відбуватися у формі курсу, семінару або самостійного навчання з керівництвом мінімальною тривалістю 12 годин.

Також кожні п’ять років працівники служб охорони праці та особи, які виконують завдання з охорони праці, повинні проходити курс, семінар або керовану самоосвіту, яка має тривати не менше 24 годин, у тому числі 3 години вправ.

Працівники, які піддаються впливу небезпечних, обтяжливих або шкідливих факторів, а також працівники, робота яких пов'язана з відповідальністю в галузі охорони праці, зобов'язані кожні п'ять років проходити курс, семінар або самоосвіту тривалістю не менше 6 годин.

Кожні шість років адміністративний та офісний персонал, для якого встановлено категорію ризику вище третьої, повинен брати участь у курсах, семінарах або керованому самонавчанні тривалістю не менше 6 годин.

Адміністративні та службові працівники, яким встановлено не вище третьої категорії ризику, періодичному навчанню не підлягають.