Kurs montażysty rusztowań – czy warto?

Kurs montażysty rusztowań może być świetnym wyborem dla osób pracujących w sektorze budowlanym.  Monter rusztowań posiadający odpowiednie uprawnienia może liczyć na dobre zarobki zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowo kurs montażysty rusztowań jest jednym z najkrótszych kursów. Jest to szybki sposób na uzyskanie kwalifikacji przydatnych w wielu różnych branżach. Każdy, kto chce ubiegać się o квалификация строителей строительных лесов musi jednak ukończyć najpierw odpowiedni kurs. Co powinien wiedzieć kursant zapisujący się na szkolenie? 

Какое законодательство регулирует деятельность строительных лесов? 

Работа строителей лесов в Польше регулируется четырьмя законодательными актами: 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, drogowych, budowlanych (Dz.U.01.118.1263) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające w/w Rozp. Min. Gosp. 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku, dział IV, rozdział VI „Prace szczególnie niebezpieczne” w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
  • Art. 237 Kodeksu Pracy 

Dodatkowo każdy, kto chce ubiegać się o uprawnienia na montaż rusztowań, musi zaliczyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zaliczenie egzaminu zapewnia kursantowi odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowisku montera rusztowań. Te pozwolenie jest bezterminowe, także nie ma potrzeby odnawiać go co kilka lat. 

Кто может пройти курс обучения на монтажника строительных лесов? 

Курс по установке строительных лесов может пройти каждый, кто соответствует следующим условиям: 

  • Достигшие 18-летнего возраста, 
  • Образование не ниже начального, 
  • Отсутствие медицинских противопоказаний для работы в качестве стропальщика. 
pracownicy na rusztowaniu

Jak widać osoby chętne poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia na montaż rusztowań nie muszą spełniać wyjątkowych warunków. Z tego powodu jest to jeden z częściej wybieranych kursów. 

Что представляет собой курс монтажника строительных лесов? 

Квалификационное обучение по строительным лесам состоит из трех частей: теоретической, практической и итогового экзамена. 

Теоретическая часть 

Szkolenie na montera rusztowań rozpoczyna się od części teoretycznej. Kursanci zapoznają się szczegółowo z zasadami BHP, stosowanymi przy montażu oraz demontażu rusztowań. Zasady te określają nie tylko bezpieczeństwo pracy montażystów, ale również bezpieczeństwo osób postronnych i użytkowników budynku czy obiektu, przy którym umieszczane jest rusztowanie. Dodatkowo kurs montera rusztowań w części teoretycznej obejmuje także naukę prowadzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz reguły dotyczące użytkowania. Oprócz tego kandydaci na monterów w części teoretycznej dowiadują się, jak składać rusztowania z różnych rodzajów rur (stalowych, systemowych itp.). 

Практическая часть 

Po części teoretycznej kursu montażysty rusztowań przychodzi czas na część praktyczną. Tutaj kandydaci sprawdzą nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną i dowiedzą się, jak wykonywać prace przygotowawcze przed montażem rusztowań. Czynności takie jak przygotowanie materiału, oszacowanie wielkości ekipy i przyszykowanie odpowiedniej dokumentacji to podstawowe elementy bezpiecznej pracy z rusztowaniem. Dodatkowo kursanci, pod okiem kadry instruktorskiej, będą uczyć się w jaki sposób dokonać poprawnego, bezpiecznego i sprawnego montażu i demontażu różnego rodzaju rusztowań (modułowych, ramowych, rurowych) oraz dowiedzą się, jak poprawnie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego rusztowania. 

monter rusztowań przy pracy

Итоговый экзамен 

В конце курса каждый слушатель сдает экзамен, состоящий из двух частей. Курс по монтажу строительных лесов завершается теоретическим и практическим экзаменом перед экзаменационной комиссией, назначенной Институтом строительства и механизации горных работ, расположенным в Варшаве. Теоретическая часть состоит из набора вопросов, как закрытых, так и открытых. В практической части слушатели демонстрируют перед экзаменационной комиссией навыки, приобретенные во время обучения. Положительный результат на выпускном экзамене дает право на работу монтажником строительных лесов; кроме того, каждый прошедший курс получает сертификат, подтверждающий его квалификацию. 

Можно ли работать за границей с квалификацией, полученной в Польше? 

Монтажник строительных лесов - это хорошо оплачиваемая и востребованная работа не только в Польше, но и за рубежом. Однако важно помнить, что даже при наличии соответствующей квалификации необходимо пройти несколько дополнительных шагов, прежде чем вы сможете работать монтажником строительных лесов за рубежом.  

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy uprawnienia zdobyte w Polsce są w ogóle honorowane w kraju, gdzie staramy się znaleźć pracę. Niestety uprawnienia na montaż rusztowań nie posiadają międzynarodowego charakteru, próba podjęcia pracy w tym zawodzie w innym kraju może wiązać się z przymusem ukończenia kursu po raz kolejny. 

Если квалификация соответствует требованиям, желающие работать в качестве строителя лесов должны сначала подать заявку на получение uznanie uprawnień zdobytych w Polsce za granicą. Nie jest to skomplikowany proces i przeważnie nie zajmuje zbyt dużo czasu. Analogicznie, osoby chcące znaleźć pracę jako monter rusztowań w Polsce posiadając uprawnienia z innego kraju będą musiały zgłosić się o ich uznanie. 

Сколько стоит курс монтажника строительных лесов? 

Aktualnie wiele ośrodków szkoleniowych w Polsce prowadzi kurs nadający uprawnienia na montaż rusztowań. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników. Każdy, kto chce poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o uprawnienia na montaż rusztowań może wziąć udział w kursach otwartych oferowanych przez firmę OSO. Наша компания regularnie oferuje otwarte kursy pozwalające zdobyć szereg różnych uprawnień, w tym także uprawnienia na montaż rusztowań. Osoby chętne zapisać się na otwarty kurs mogę znaleźć wszystkie informacje, w tym daty nadchodzących szkoleń, na naszej stronie internetowej.  

Osobom chętnym na zorganizowanie szkolenia dla swoich pracowników firma OSO gotowa jest zaoferować indywidualną ofertę. Cena szkolenia grupowego zależy od wielu czynników takich jak data szkolenia, ilość uczestników czy poziom wiedzy osób biorących udział w szkoleniu. Na podstawie tych informacji nasi konsultanci będą w stanie przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb każdego. Dodatkowo firmy chętne podjąć z nami dłuższą współpracę mogą liczyć na preferencyjne stawki.   

Учебные курсы OSO проводятся в нашей штаб-квартире в Варшаве, но у нас есть филиалы по всей Польше. Благодаря этому jesteśmy w stanie dopasować naszą ofertę do każdego klienta. Dodatkowo nasi szkoleniowcy są w stanie dojechać do indywidualnych klientów, żeby poprowadzić szkolenie w ich firmie. Zachęcamy do контакты с нашими консультантами, чтобы записаться на обучение.