Kurs montażysty rusztowań – czy warto?

Kurs montażysty rusztowań może być świetnym wyborem dla osób pracujących w sektorze budowlanym.  Monter rusztowań posiadający odpowiednie uprawnienia może liczyć na dobre zarobki zarówno w kraju jak i za granicą. Dodatkowo kurs montażysty rusztowań jest jednym z najkrótszych kursów. Jest to szybki sposób na uzyskanie kwalifikacji przydatnych w wielu różnych branżach. Każdy, kto chce ubiegać się o uprawnienia na montaż rusztowań musi jednak ukończyć odpowiedni kurs. Co powinien wiedzieć kursant przed zapisaniem się na szkolenie?

Jakie przepisy prawne regulują monterów rusztowań?

Pracę osób na stanowisku montera rusztowań w Polsce regulują cztery akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra InfrastrukturyRozporządzenie Ministra Gospodarki zRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zArt. 237 Kodeksu Pracy

Dodatkowo każdy, kto chce ubiegać się o uprawnienia na montaż rusztowań, musi zaliczyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zaliczenie egzaminu zapewnia kursantowi odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowisku montera rusztowań. Pozwolenie jest bezterminowe, także nie ma potrzeby odnawiać pozwoleń co kilka lat.

Kto może odbyć kurs montażysty rusztowań?

Kurs na montaż rusztowań może ukończyć każdy, kto spełnia następujące warunki:

  • Ukończone 18 lat,
  • Wykształcenie przynajmniej podstawowe,
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku montera rusztowań.

Jak widać osoby chętne poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia na montaż rusztowań nie muszą spełniać specjalnych warunków. Z tego powodu jest to jeden z częściej wybieranych kursów.

Jak wygląda kurs montażysty rusztowań?
Szkolenie nadające uprawnienia na montaż rusztowań składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i egzaminu końcowego.

Część Teoretyczna

Szkolenie na montera rusztowań rozpoczyna się od części teoretycznej. Kursanci zapoznają się szczegółowo z zasadami BHP, stosowanymi przy montażu oraz demontażu rusztowań. Zasady te określają nie tylko bezpieczeństwo pracy montażystów, ale również bezpieczeństwo osób postronnych i użytkowników budynku czy obiektu, przy którym umieszczane jest rusztowanie. Dodatkowo kurs montera rusztowań w części teoretycznej obejmuje także naukę prowadzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej rusztowania oraz reguły dotyczące użytkowania rusztowań. Oprócz tego kandydaci na monterów w części teoretycznej dowiadują się, jak składać rusztowania z różnych rodzajów rur (stalowych, systemowych itp.)

Część Praktyczna

Po części teoretycznej kursu montażysty rusztowań przychodzi czas na praktykę.. Tutaj kandydaci sprawdzą nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną i dowiedzą się, jak wykonywać prace przygotowawcze przed montażem rusztowań. Czynności takie jak przygotowanie materiału, oszacowanie wielkości ekipy i przygotować odpowiedniej dokumentacji to podstawowe elementy bezpiecznej pracy z rusztowaniem. Dodatkowo kursanci, pod okiem kadry instruktorskiej, będą uczyć się w jaki sposób dokonać poprawnego, bezpiecznego i sprawnego montażu i demontażu różnego rodzaju rusztowań (modułowych, ramowych, rurowych) oraz dowiedzą się, jak poprawnie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Egzamin Końcowy

Każdy kursant na koniec podchodzi do egzaminu, składającego się z dwóch części. Kurs montażysty rusztowań kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. Część teoretyczna składa się z zestawu pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych. W części praktycznej kursanci demonstrują przed komisją egzaminacyjną nabyte na szkoleniu zdolności. Uzyskanie pozytywnego wyniku na końcowym egzaminie uprania kursanta do pracy na stanowisku monter rusztowań, dodatkowo każdy, kto ukończył kurs otrzymuje certyfikat poświadczający nabyte kwalifikacje.

Czy z kwalifikacjami zdobytymi w Polsce można pracować za granicą?

Monter rusztowań jest dobrze płatną i potrzebną pracą nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Należy jednak pamiętać, że przed podjęciem pracy na stanowisku montera rusztowań za granicą, nawet posiadając odpowiednie uprawnienia należy jeszcze wykonać kilka dodatkowych kroków.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy uprawnienia zdobyte w Polsce są w ogóle honorowane w kraju, gdzie staramy się znaleźć pracę. Niestety uprawnienia na montaż rusztowań nie posiadają międzynarodowego charakteru, próba podjęcia pracy w tym zawodzie w innym kraju może wiązać się z przymusem ukończenia kursu po raz kolejny.

Tam, gdzie uprawnienia są honorowane osoby chętne pracować jako monter rusztowań muszą najpierw ubiegać się o uznanie uprawnień zdobytych w Polsce za granicą. Nie jest to skomplikowany proces i przeważnie nie zajmuje zbyt dużo czasu. Analogicznie, osoby chcące znaleźć pracę jako monter rusztowań w Polsce posiadając uprawnienia z innego kraju będą musiały zgłosić się o ich uznanie.

Ile kosztuje kurs montażysty rusztowań?

Aktualnie wiele ośrodków szkoleniowych w Polsce prowadzi kurs nadający uprawnienia na montaż rusztowań. Cena takiego szkolenia zależy od wielu czynników. Każdy, kto chce poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o uprawnienia na montaż rusztowań może wziąć udział w kursach otwartych oferowanych przez firmę OSO. Nasza firma regularnie oferuje otwarte kursy pozwalające zdobyć szereg różnych uprawnień, w tym także uprawnienia na montaż rusztowań. Osoby chętnena otwarty kurs mogę znaleźć wszystkie informacje, w tym daty nadchodzących szkoleń, na naszej stronie internetowej.

Osobom chętnym zorganizować szkolenie dla swoich pracowników firma OSO gotowa jest zaoferować indywidualną ofertę. Cena szkolenia grupowego zależy od wielu czynników takich jak data szkolenia, ilość uczestników czy poziom wiedzy osób biorących udział w szkoleniu. Na podstawie tych informacji nasi konsultanci będą w stanie przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb każdego. Dodatkowo firmy chętne podjąć z nami dłuższą współpracę mogą liczyć na preferencyjne stawki.

Szkolenia prowadzone przez firmę OSO odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie, posiadamy jednak oddziały w całej Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować naszą ofertę do każdego klienta. Dodatkowo nasi szkoleniowcy są w stanie dojechać do indywidualnych klientów, żeby poprowadzić szkolenie w ich firmie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, w celu umówienia się na szkolenie.