Sytuacje niebezpieczne przy obsłudze suwnicy

Obsługa suwnicy – jak postępować w sytuacjach niebezpiecznych?

Operator suwnicy musi posiadać uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas pracy musi on przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zmniejszyć ryzyko występowania sytuacji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na zdrowe i życie jego samego i innych osób.

Nie wszystkim sytuacjom tego rodzaju możemy jednak zapobiec. Jak powinien wtedy postępować operator suwnicy?

Sytuacje niebezpieczne możemy podzielić na trzy kategorie:

  • sytuacje awaryjne
  • zaistnienie wypadku
  • pożar

Awarie przy pracy z suwnicą mogą zdarzać się często, zwłaszcza w przypadku starszych urządzeń. Jeśli operator zauważy usterkę, powinien natychmiast przerwać pracę i zgłosić ją przełożonemu. Praca może być kontynuowana wtedy, gdy zagrożenie będzie usunięte i po ponownym sprawdzeniu urządzenia. Operator nie może samowolnie próbować naprawiać usterek!

Gdy dojdzie do wypadku, należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. W razie potrzeby trzeba wezwać pomoc lekarską. O wypadku powinni być powiadomieni przełożeni operatora suwnicy.

Gdy w obszarze pracy suwnicy dochodzi do pożaru, zadaniem operatora jest ostrzeżenie osób w obszarze zagrożenia. Należy odciąć zasilanie i dopływu gazu w budynku oraz w suwnicy. Pożar można próbować ugasić samodzielnie gaśnicą, gdy nie jest on duży. W przypadku większych pożarów należy jak najszybciej zadzwonić do straży pożarnej. O zdarzeniu należy poinformować przełożonych. W razie potrzeby należy zarządzić ewakuację.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa pracy suwnicy operator może przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego.

Zapraszamy na kurs na suwnice do OSO – razem z nami zdobędziesz uprawnienia UDT na suwnice. Wybierz kursy UDT u najlepszych!

Zobacz także: