Rodzaje suwnic – podział

Rodzaje suwnic – pomostowa, podwieszona, bramowa

Suwnice przeznaczone są do pionowego/poziomego przemieszczania ładunków. Są to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym i pozwalają na transportowanie ładunków na przestrzeni odpowiadającej długości toru jazdy i jego konstrukcji.

W użyciu znajdują się różne rodzaje suwnic. Są one dobierane indywidualnie w zależności od miejsca montażu oraz przeznaczenia urządzenia. Suwnice możemy podzielić pod względem kilku ich parametrów, a mianowicie sterowania, rodzaju napędu, konstrukcji nośnej, a także przeznaczenia.

Podział suwnic ze względu na sterowanie:

 • sterowane z poziomu roboczego
 • sterowane zdalnie
 • sterowane z poziomu roboczego lub zdalnie
 • sterowane z kabiny
 • sterowane z kabiny lub zdalnie

Podział suwnic ze względu na rodzaj napędu:

 • suwnice z napędem ręcznym,
 • suwnice z napędem elektrycznym
 • suwnice z napędem hydraulicznym
 • suwnice z napędem pneumatycznym
 • suwnice z napędem mieszanym

Podział suwnic ze względu na budowę konstrukcji nośnej

 • mostowe
 • bramowe
 • podwieszane

Podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie:

 • hakowe ogólnego przeznaczenia
 • specjalne

Wobec tego suwnice dobierane są zależnie od tego, jaki jest ich cel. Przykładowo, suwnice mostowe lub podwieszane, z napędem elektrycznym oraz sterowane zdalnie lub z poziomu roboczego używane są w halach przemysłowych. Z kolei suwnice bramowe najczęściej używane są na bocznicach kolejowych czy w stoczniach.

Osoby obsługujące suwnice muszą posiadać odpowiednie uprawnienia UDT. W tym celu prowadzone są szkolenia UDT, po których podchodzi się do egzaminu.

Zapraszamy na kursy UDT na suwnice do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO!

Zobacz także: