Rodzaje suwnic – podział

Rodzaje suwnic – pomostowa, podwieszona, bramowa

Suwnice przeznaczone są do pionowego/poziomego przemieszczania ładunków. Są to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym i pozwalają na transportowanie ładunków na przestrzeni odpowiadającej długości toru jazdy i jego konstrukcji.

W użyciu znajdują się różne rodzaje suwnic. Są one dobierane indywidualnie w zależności od miejsca montażu oraz przeznaczenia urządzenia. Suwnice możemy podzielić pod względem kilku ich parametrów, a mianowicie sterowania, rodzaju napędu, konstrukcji nośnej, a także przeznaczenia.

Podział suwnic ze względu na sterowanie:

 • sterowane z poziomu roboczego
 • sterowane zdalnie
 • sterowane z poziomu roboczego lub zdalnie
 • sterowane z kabiny
 • sterowane z kabiny lub zdalnie

Podział suwnic ze względu na rodzaj napędu:

 • suwnice z napędem ręcznym,
 • suwnice z napędem elektrycznym
 • suwnice z napędem hydraulicznym
 • suwnice z napędem pneumatycznym
 • suwnice z napędem mieszanym

Podział suwnic ze względu na budowę konstrukcji nośnej

 • mostowe
 • bramowe
 • podwieszane

Podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie:

 • hakowe ogólnego przeznaczenia
 • specjalne

Wobec tego suwnice dobierane są zależnie od tego, jaki jest ich cel. Przykładowo, suwnice mostowe lub podwieszane, z napędem elektrycznym oraz sterowane zdalnie lub z poziomu roboczego używane są w halach przemysłowych. Z kolei suwnice bramowe najczęściej używane są na bocznicach kolejowych czy w stoczniach.

Osoby obsługujące suwnice muszą posiadać odpowiednie uprawnienia UDT. W tym celu prowadzone są szkolenia UDT, po których podchodzi się do egzaminu. Jego pozytywne zaliczenie daje bezterminowe uprawnienia na suwnice.

Zapraszamy na kursy UDT na suwnice do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO!

Zobacz także: