Kurs na podnośniki koszowe i nożycowe z certyfikatem uprawniającym do pracy za granicą

Podnośnik koszowy (boom lift), podnośnik nożycowy (scissor lift) - urządzenia transportu bliskiego objęte dozorem technicznymTo kurs stworzony na potrzeby osób, które planują wyjazd za granicę do pracy w charakterze operatora podestów ruchomych. Zakończony jest egzaminem, po którego zaliczeniu otrzymuje się certyfikat uprawniający do pracy na lądzie i na morzu w wybranych krajach europejskich. Program zajęć został starannie przygotowany przez naszych doświadczonych instruktorów i jest oparty o zalecenia międzynarodowej organizacji OMHEC, a także o normy ISO: MEWP 18878 Na zajęcia zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie. Istnieje również możliwość zaliczenia części teoretycznej zdalnie, w formie e-learningu.

Kto może wziąć udział w kursie

Szkolenie zostało stworzone zarówno z myślą o osobach, które pracują już w zawodzie operatora, ale mają tylko polskie uprawnienia, jak i tych bez doświadczenia. W zależności od stopnia zaawansowania kursanci poznają całość zagadnień potrzebnych do zdania egzaminu lub tylko ich wybraną część.

Podstawowe wymogi dla uczestników to: wykształcenie podstawowe lub powyżej, wiek co najmniej 18 lat oraz zaświadczenie lekarskie/oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Program zajęć

Nasi instruktorzy przekazują uczestnikom wiedzę z następujących obszarów:

  • Rodzaje podestów ruchomych i ich wykorzystanie
  • Budowa podnośników koszowych i nożycowych (w międzynarodowym nazewnictwie: boom lifts, scissor lifts)
  • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń
  • Postępowanie w razie wypadków
  • Obowiązujące za granicą przepisy BHP i inne związane z eksploatacją podnośników

Część teoretyczna – wykład jest uzupełniona o część praktyczną, odbywającą się na placu manewrowym z wykorzystaniem urządzeń z bazy Ośrodka.

Egzamin i uprawnienia

Po zakończeniu zajęć dla uczestników organizowany jest egzamin końcowy. Przeprowadzają go akredytowani instruktorzy, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Osoby, które zaliczą obie części, otrzymują specjalny certyfikat w formie elektronicznej (do pobrania w ciągu kilku tygodni od egzaminu).

Certyfikat obowiązuje przez 5 lat i uprawnia do pracy na lądzie i morzu (platformy wiertnicze) w krajach grupy OMHEC: Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Norwegii.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczegółów organizacyjnych, zapraszamy na stronę z często zadawanymi pytaniami lub do kontaktu mailowego/telefonicznego.

Operatorzy podnośników koszowych i nożycowych (boom lifts, scissor lifts) muszą posiadac uprawnienia do pracy za granicą

Zobacz także: