ŻURAWIE SAMOJEZDNE – KURS UDT Z OBSŁUGI

Operator żurawia samojezdnego 

Zajmujemy się szkoleniami operatorów żurawi samojezdnych. Posiadamy bogatą ofertę zajęciową i oferujemy usługi na wysokim poziomie. Wiedza nabyta na naszym kursie na pewno przyda się w każdej branży przemysłowej i usprawni pracę twojego zakładu. 

dźwig samochodowy na placu budowy

Jak wygląda kurs?  

Nasze zajęcia podzielone są na dwie główne części: teoretyczną i praktyczną. W praktyce uczymy się wykorzystywać wszystkie systemy dźwigów samojezdnych na urządzeniach ćwiczeniowych. Teoria z kolei wymaga uczęszczania na wykłady, które wprowadzają wszystko, co trzeba wiedzieć o sprzęcie, na którym pracuje kursant.  

Na naszych zajęciach uczymy:   

 • hydrauliki i elektroniki urządzeń,  
 • prawidłowej i oszczędnej obsługi sprzętu na stanowisku pracy,  
 • przygotowania stanowiska pracy,  
 • przeglądu sprzętu,  
 • pracy w różnych warunkach,  
 • wszystkiego co związane z UDT,  
 • kategorii sprzętu,  
 • wymaganych formalności,  
 • BHP.  

Egzamin końcowy 

Ukończenie naszego kursu nie oznacza uzyskania kwalifikacji i zdolności do pracy. Najpierw należy jeszcze zdać państwowy egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego. Egzamin, podobnie jak szkolenie, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Nasze szkolenie zawsze uwzględnia wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jego ukończenia.  

Kursy – lokalizacja  

Wszystkie kursy odbywają się w siedzibie firmy w Warszawie oraz biurach regionalnych w całej Polsce. Uwzględniamy możliwość prowadzenia zajęć u klienta. Kurs może być zamknięty lub otwarty. Cena i termin uzależnione są od zainteresowania konkretnym szkoleniem. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie.  

żuraw samojezdny na drodze

Ukończenie kursu

Ukończenie szkolenia zapewnia nabycie wszystkich umiejętności niezbędnych do posługiwania się żurawiami samojezdnymi. Absolwent musi umieć bez problemu radzić sobie z pracą w różnych warunkach, znać budowę i parametry techniczne urządzenia, umieć wykrywać i usuwać proste usterki oraz umieć bezpiecznie korzystać z urządzeń. Umiejętności te powinny ułatwić mu znalezienie pracy jako operator dźwigu samojezdnego w wielu różnych branżach. 

Wymagania dotyczące kursantów 

Kandydaci na kurs muszą:  

 • mieć ukończone 18 lat,  
 • otrzymać zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi, że można wykonywać dany zawód,  
 • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. 

Dźwigi samojezdne – definicja 

Dźwig samojezdny to żuraw zbudowany na typowym, odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie zaprojektowanym podwoziu samojezdnym, napędzany jednym lub dwoma silnikami, z których tylko jeden jest tzw. silnikiem napędu jazdy. Dźwigi samojezdne są stosowane głównie w budownictwie do montażu przedsiębiorstw przemysłowych, służą do prac transportowych i załadunkowych w warsztatach, portach, magazynach, bazach transportowych itp.  

Konstrukcja dźwigów samojezdnych 

Dźwig samochodowy składa się z wciągarek i wysięgnika uchylnego, zamocowanego do obrotowej podstawy (kolumny), co umożliwia podnoszenie i opuszczanie ładunku oraz jego przenoszenie poprzez obracanie podstawy i sterowanie ramieniem. Maszyna może pracować na dwa sposoby: transportowy i dźwigowy. W drugim z tych trybów rama jest zwykle podnoszona na wysuwanych wspornikach, dołączonych do urządzenia w celu zapewnienia stabilności. 

dźwig samojezdny podnosi ładunek

Podział  

Dźwigi samojezdne rozróżnia się w zależności od rodzaju napędu:  

 • napęd spalinowo – mechaniczny,  
 • napęd spalinowo – elektryczny,  
 • napęd spalinowo – hydrauliczny. 

Z kolei w zależności od rodzaju platformy, na której zainstalowany jest żuraw, wyróżniamy:  

 • żuraw kołowy, 
 • żuraw terenowy,  
 • żuraw samojezdny, 
 • żuraw gąsienicowy. 

Zalety żurawi samojezdnych 

Żuraw samojezdny to urządzenie najlepiej sprawdzające się podczas prac na wysokościach, wymagających transportu ciężkich ładunków. Dzięki urządzeniom takim, jak dźwigi samojezdne, można w łatwy sposób przetransportować, załadować i rozładować wszystkie elementy niezbędne do pracy. Samojezdny dźwig o zastosowaniu budowlanym, posiadający odpowiedni zakres wysięgu, można również wykorzystać przy montażu wymagających konstrukcji i podczas prac remontowych. Długie wysięgniki, duży udźwig oraz szeroka gama wyposażenia i zabezpieczeń zapewniają dużą elastyczność i ekonomiczność, czego nie daje sprzęt innego typu. 

Specyfikacje techniczne 

operator żurawia podczas pracy

Masa żurawia – ciężar własny żurawia z przeciwwagą i wysięgnikiem głównym. 

Zasięg – pozioma odległość od osi obrotu obracającej się części żurawia do pionowej osi urządzenia ładującego. 

Udźwig żurawia – największa wartość obciążenia, na jaką urządzenie jest zaprojektowane i dla której producent gwarantuje jego prawidłową pracę. W przypadku żurawi przyjmuje się maksymalny udźwig przy najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika lub rozpiętości. Udźwig nie obejmuje ciężaru podstawy i haka. 

Należy zauważyć, że udźwig żurawia zależy od:  

 • długości wysięgu,  
 • długości wysięgnika,  
 • kąta nachylenia wysięgnika,  
 • rodzaju olinowania,  
 • podparcia dźwigu.  

Wysokość podnoszenia – pionowa odległość od osi ułożenia żurawia do powierzchni podparcia ładowarki znajdującej się w górnym położeniu roboczym. 

Moment podniesienia – wartość określająca zdolność żurawia do przenoszenia ładunków o określonej masie, z uwzględnieniem zmiany udźwigu w zależności od rozpiętości. Moment podnoszenia należy rozumieć jako ciężar określonego ładunku, który wisi na określonej rozpiętości żurawia.  

Głębokość opuszczania – pionowa odległość od płaszczyzny położenia żurawia do ładowarki w maksymalnie dolnym położeniu. Głębokość tę można zwiększyć o wysokość ładunku i długość zawieszenia.  

Kąt obrotu – z reguły żurawie samochodowe mają możliwość całkowitego obrócenia wysięgnika. Ograniczać to może tylko dany ładunek. 

PYTANIA KURSANTÓW

Czym charakteryzują się dźwigi samojezdne?

Dźwigi samojezdne to ciężki sprzęt przemysłowy składający się z wysięgnika zakończonego hakiem, przymocowanego do samochodu ciężarowego. Wykorzystuje się je do specjalistycznych prac transportowych w miejscach takich, jak place budowy.

Czy muszę mieć wykształcenie zawodowe, aby przystąpić do kursu?

Nie, aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy mieć wykształcenie przynajmniej podstawowe.

Zobacz także: