Ocena stanowisk dla osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wymaga odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy – środowisko pracy osoby niepełnoprawnej powinno odpowiadać jej potrzebom i być dla niej przyjazne. W naszym Ośrodku OSO jesteśmy w stanie pomóc ci wtedy, gdy tworzysz właśnie takie stanowisko dla nowego pracownika.Przepisy krajowe i europejskie wymagają, aby zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki do pracy. Konieczne jest przygotowanie oceny stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. To procedura kompleksowej analizy stanowiska pracy oraz wskazania sposobów na poprawę BHP i komfortu pracy osoby niepełnosprawnej.

W skład oceny stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wchodzą między innymi takie czynności jak:

  • sprawdzenie, czy praca jest czynnikiem ryzyka i czy osoba niepełnosprawna może wykonywać ją bez przeszkód oraz zagrożenia dla współpracowników
  • określenie warunków pracy i zagrożeń na danym stanowisku pracy
  • określenie optymalnego systemu i czasu pracy
  • wyznaczenie zadań, ich częstotliwości oraz czasu dla pracownika niepełnosprawnego
  • określenie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy
  • wskazanie na potrzebne zaplecze do pracy, w tym odpowiednie sprzęty, materiały, zaplecze socjalne, sanitarne

Nasi specjaliści dojadą do twojej firmy i przeprowadzą wszystkie potrzebne czynności, aby określić wymogi stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Usługę jesteśmy w stanie zrealizować na terenie całego kraju z dojazdem. Gdy masz pytania związane z naszą obsługą BHP, prosimy o telefon lub e-mail – odpowiemy jak najszybciej!

Zobacz także: