Ochrona danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) to rozporządzenie Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Jego głównym celem jest harmonizacja przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich swobodnym przepływie w krajach UE.

Rozporządzenie unijne RODO wprowadza szereg zmian, między innymi dotyczących administrowania danymi, ich przechowywania, usuwania, przenoszenia, niezwłocznego poinformowanym w razie ataku hakerskiego na dane. Rozporządzenie RODO reguluje też warunki nakładania kar administracyjnych na jednostki nieprzestrzegające przepisów – dochodzą one do 20 milionów euro.

Wychodząc naprzeciwko potrzebom administratorów danych, nasz Ośrodek Szkolenia Operatorów OSO zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony danych. To kompleksowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, które poruszają wszystkie zagadnienia związane z RODO.

W programie zajęć znajdują się takie informacje jak:

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych
 • kim jest administrator danych i jakie są zadania administratora
 • kim jest inspektor ochrony danych status i jakie są jego zadania
 • kim jest podmiot przetwarzający dane osobowe
 • ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
 • struktura organizacyjna ochrony danych osobowych
 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych prowadzone jest w mieście Warszawa. W cenie szkolenia znajdują się też catering i przerwa obiadowa.

Podczas naszych zajęć stosujemy nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, które pozwalają nam na przekazanie uczestnikom wiedzy w sposób przystępny i skuteczny.

Jeśli także interesuje cię RODO szkolenie, zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzgodnienia szczegółów.

Zapraszamy serdecznie do wybrania naszej oferty edukacyjnej w Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO!

Zobacz także: