Podesty ruchome – kurs obsługi podestów przewoźnych (pająków)

Podesty ruchome przejezdne: przewoźne - urządzenia objęte dozorem technicznymPodesty “pająki” to rodzaj podestów ruchomych przewoźnych, czyli takich, które transportowane są na przyczepach samochodowych. Specjaliści cenią je ze względu na możliwość łatwego przemieszczania ich z miejsca na miejsce, niewielką szerokość przejazdową, niską wagę, która pozwala na pracę wewnątrz i na zewnątrz, także w trudnym terenie. Osobom, które chcą nauczyć się obsługi tych praktycznych, kompaktowych urządzeń, proponujemy udział w kursie zakończonym egzaminem przed komisją UDT. Udział w zajęciach, połączony z ćwiczeniami praktycznymi, to skuteczny sposób na przygotowanie do egzaminu i zdobycie uprawnień, które są wymagane w pracy z tego typu podestami.

Charakterystyka podestów ruchomych – pająków

Najważniejsze informacje o urządzeniach, których dotyczy szkolenie:

  • Według klasyfikacji UDT należą do kategorii podestów ruchomych przejezdnych: przewoźnych
  • Urządzenia są objęte dozorem technicznym, a do ich obsługi konieczne jest posiadanie uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Stabilność w czasie pracy i transportu zapewniają im ramiona przypominające kształtem nogi pająka (stąd potoczna nazwa podestów)
  • Są wyposażone w koła lub gąsienice umożliwiające im poruszanie się po placu budowy czy innym terenie, napęd ten nie umożliwia im jednak samodzielnego przemieszczania się na większe odległości
  • Transport na większe odległości odbywa się na przyczepach samochodowych
  • Ich kosz mieści najczęściej jednego lub dwóch pracowników
  • Zasięg i promień pracy wysięgnika to parametry zależne od modelu podnośnika, wysokość robocza może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów
  • Zastosowanie: prace podczas budowy: montaż elementów na elewacji budynku – okien, rynien, elementów dachu, malowanie ścian; prace remontowe i konserwacyjne w budynkach, naprawy oświetlenia, dachów itp., odśnieżanie dachów, naprawa uszkodzonych linii energetycznych i telefonicznych, prace wewnątrz budynków: malowanie, naprawy, obsługa magazynów

Kurs – podesty ruchome przewoźne

Przebieg szkolenia

Kurs jest realizowany w dwóch częściach: jako wykład z teorii oraz ćwiczenia praktyczne. Instruktorzy z Ośrodka przekazują wiedzę na temat budowy poszczególnych elementów podestów, uczą zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, przepisów związanych z dozorem technicznym. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w różnych miastach Polski, lub online, na naszej platformie edukacyjnej.

Część praktyczna to okazja do przećwiczenia zdobytych umiejętności przed egzaminem państwowym. Odbywa się na placu manewrowym, gdzie uczestnicy korzystają ze sprzętu z bazy Ośrodka.

Czas trwania szkolenia, zarówno teorii, jak i praktyki, jest dostosowywany do poziomu zaawansowania uczestników. Może wynosić od kilku do około 30 godzin.

Uczestnicy szkolenia

Na kursy operatorów podestów ruchomych zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie minimum podstawowe i mogą wykazać się stanem zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na danym urządzeniu.

W szkoleniach biorą udział zarówno osoby, które chcą nauczyć się obsługi od podstaw, jak i takie, które mają już podstawową wiedzę i umiejętności. Na etapie rejestracji pytamy klientów o doświadczenie w obsłudze, tak aby móc przypisać ich do właściwej grupy, z odpowiednim programem i liczbą godzin zajęć.

Egzamin na uprawnienia UDT

Kurs jest zakończony egzaminem, który uczestnicy zdają w Ośrodku, przed egzaminatorami UDT. Szkolenia mają program dostosowany do wymogów egzaminacyjnych. Terminy zajęć są ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby dostosować je do terminów egzaminów planowanych przez Urząd. Egzamin jest przeprowadzany jako test wiedzy, a następnie sprawdza się umiejętności praktyczne kandydata.

Aby zapewnić jak najwyższą zdawalność egzaminów, udostępniamy naszym klientom platformę edukacyjną, na której znajdują się treści stanowiące uzupełnienie kursu. UDT publikuje na swojej stronie przykładowe pytania egzaminacyjne – my zbieramy ich bazę na platformie, by umożliwić kandydatom przygotowanie się do egzaminu. Platforma zawiera także skrypty szkoleniowe oraz filmiki pokazujące obsługę urządzeń.

Przepisy UDT – uprawnienia

Zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją UDT oznacza przyznanie kandydatowi uprawnień. Są one wydawane na okres 5 lat, po tym czasie można je przedłużyć. Dokument potwierdzający kwalifikacje to Zaświadczenie Kwalifikacyjne do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego – obowiązuje ono na terenie Polski i jest wymagane na każdym stanowisku pracy związanym z podestami przewoźnymi.

Podesty typu “pająk” - niewielkich rozmiarów urządzenia wykorzystywane na budowach i przy remontach

Zobacz także: