Uprawnienia PPOŻ

Do pracy na stanowiskach związanych z obsługą przeciwpożarową potrzebne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Są one nadawane wskutek ukończenia kursów oraz studiów. Firmy, które oferują obsługę PPOŻ, powinny legitymować się odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie.

Uprawnienia przeciwpożarowe otrzymać można wskutek kończenia szkoły strażackiej – w Polsce działa kilka tego rodzaju placówek. Są to Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie lub w Poznaniu czy też w Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Ukończenie odpowiednich studiów w tych placówkach i zdanie egzaminu nadaje tytuł inżyniera pożarnictwa lub technika pożarnictwa.

Drugim sposobem na uzyskanie uprawnień PPOŻ jest skorzystanie z kursów dostępnych w szkołach strażackich oraz w ośrodkach szkoleniowych działających przy Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Kursy nadają tytuł specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej lub inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Ważność uzyskanych uprawnień to 5 lat. Po tym okresie konieczne jest zaktualizowanie wiedzy poprzez uczestnictwo w odpowiednim przeszkoleniu.

Zależnie od ukończonych szkół uprawnienia PPOŻ oraz zakres możliwych do wykonania czynności jest różny. Inspektor PPOŻ posiada niższe uprawnienia od specjalisty PPOŻ – pierwszy z nich jest upoważniony do prowadzenia czynności dotyczących tylko określonych obiektów, budynków i terenów, drugi z kolei może działać także na obszarze województwa.

Zobacz także: